Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chrystologia sensu. Od prawdy Logosu do logiki naśladowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 11-09-TD-D006-11 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chrystologia sensu. Od prawdy Logosu do logiki naśladowania
Jednostka: Wydział Teologiczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Pełny opis:

Wykład obejmuje tezy składające się na strukturę tzw. chrystologii sensu istotnej dla teologii przełomu XX i XXI wieku (obecnej m.in. w twórczości teologicznej J. Ratzingera/Benedykta XVI). Kluczową kategorią współtworzącego tę chrystologię dyskursu jest Logos. Fundamentem refleksji jest tu droga od Logosu Stwórczego do Wcielonego (od creatio do incarnatio). Jej wewnętrzną treść stanowi relacja Logos-u z rozumem, prawdą i wolnością. Epilogiem (kerygmatycznym, pastoralnym) jest duchowość chrystocentryczna i takież rozumienie liturgii („logosowej” służby Bożej).

Literatura:

1. J. Ratzinger/Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu. część 1: Od chrztu w Jordanie do Przemienia, tł. W/ Szymona, Kraków 2007.

2. W. Kasper, Jezus Chrystus, tł. B. Białecki, Warszawa 1983.

3. Jezus Chrystus. Historia i tajemnica, red. W. Granat, E. Kopeć, Lublin 1982.

Efekty kształcenia:

Cel teologicznych studiów doktoranckich – powstanie twórczej dysertacji doktorskiej – zakłada rzetelną i pogłębioną wiedzę chrystologiczną. Przedmiot jest pomyślany jako forma dostarczenia niezbędnych a zarazem pogłębionych (na “doktorskim” poziomie) wiadomości na temat chrystocentrycznej (i tym samym sensorodnej) teo-logiki Boga i Jego Objawienia. Pomyślany – tak w swojej merytorycznej jak i dydaktycznej formie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny z treści wykładu oraz z książki (J. Szymik, Theologia benedicta, t. II, Katowice 2012).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.