Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geologia stosowana - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Informacje o programie studiów

Kod: 04-S1GS15
Nazwa: Geologia stosowana - stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
Tryb studiów: stacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia
Czas trwania: 3,5 roku (7 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: geologia stosowana
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
(brak)
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Nauk o Ziemi (od 2015/2016Z) [ inne programy w tej jednostce ]
Wydział Nauk Przyrodniczych (od 2015/2016Z) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Nie zdefiniowano standardowych toków nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

świadectwo dojrzałości lub inny dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Możliwe do uzyskania certyfikaty: Inżynier z geologii stosowanej
Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów inżynierskich I stopnia na kierunku geologia stosowana będzie przygotowany do pracy w:

- Przedsiębiorstwach geologicznych, hydrogeologicznych, geofizycznych oraz związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska,

- Administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli,

- Przedsiębiorstwach budowlanych, drogowych, hydrotechnicznych i geotechnicznych,

- Gospodarce wodnej,

- Ochronie środowiska i dziedzictwa przemysłowego,

- Laboratorium środowiskowym,

- Górnictwie,

- Samodzielnych firmach geologicznych lub związanych z ochroną środowiska.

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia i studia podyplomowe

kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)