Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura medialna 12-PDZ-KM
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2012/2013

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Mirosław Filiciak, Media wersja beta. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu, Wydawnictwo Naukowe Katedra 2013.

Lawrence Lessing, Wolna kultura, WSiP, Warszawa 2005.

Henry Jenkins, Konwergencja mediów, WAiP, Warszawa 2007.

Ryszard Kluszczyński, Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, WAiP, Warszawa 2010.

Andrew Keen, Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, WAiP, Warszawa 2007.

Mirosław Filiciak, Wirtualny plac zabaw. Gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Młodzi i media. Nowe media a uczestnictwo w kulturze. Raport Centrum Badań nad Kulturą Popularną SWPS, Warszawa 2010.

Pierre Bourdieu, Dystynkcja, Scholar, Warszawa 2006.

Aleksander Lipski, Elementy socjologii sztuki. Problem awangardy artystycznej XX wieku, Wrocław 2000.

Ryszard Kluszczyński, Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Rabid, Kraków 2002.

Filiciak Mirosław, Hofmokl Justyna, Tarkowski Alek, Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań, Warszawa 2012.

Manuel Castells, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Lev Manovich, Język nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006.

Jeremy Rifkin, Wiek dostępu, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2003.

Wojciech Józef Burszta, Mariusz Czubaj (red.), Ścięgna konsumpcyjne. Próby z kulturoznawstwa krytycznego, Wydawnictwo Naukowe Katedra 2013.

Michał Ostrowicki, Estetyka wirtualności, Universitas, Kraków 2005.

Efekty uczenia się:

Definiuje, klasyfikuje oraz analizuje prawidłowości dotyczące relacji środowiska mediów do odbiorców i uczestników kultury medialnej bazując na teoriach i wiedzy z zakresu komunikowania masowego.

Zna sposoby dystrybucji wiedzy poprzez media.

umiejętności

Posiada podstawową umiejętność obserwacji i analizy wybranych zjawisk życia społecznego z wykorzystaniem wiedzy z zakresu upowszechniania kultury

Wykazuje się umiejętnością sprecyzowania i prezentacji [w formie pisemnej i ustnej] indywidualnych poglądów i wiedzy o procesach komunikacji medialnej popartą argumentacją odwołującą się do wybranych fragmentów wiedzy kierunkowej i specjalistycznej.

kompetencje społeczne

Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności praktycznych. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy. Posiada przekonanie o wartości podejmowania związanych z kulturą medialną działań edukacyjnych i upowszechnieniowych które traktuje jako stymulator rozwoju osobowego i grupowego (wykorzystując ku temu środki i narzędzia wywodzących się z szeroko pojętej kultury medialnej).

Jest przygotowany do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w budowaniu, wspieraniu i rozwijaniu grup, organizacji i instytucji realizujących związane z kulturą medialną działania o charakterze edukacyjnym i upowszechnieniowym.

Metody i kryteria oceniania:

Test wyboru dotyczący podstaw komunikowania masowego oraz zjawisk i faktów dotyczących środowiska medialnego.

Próba realizacji projektu z wykorzystaniem mediów (ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów) realizującego przedsięwzięcie o charakterze upowszechnieniowym wiedzy, umiejętności ect.

Prezentacja w formie wystąpienia (wspomagana materiałami audiowizualnymi) na temat dotyczący teorii i praktyk komunikacji medialnej (w wybranym obszarze).

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia. Omówienie form, metod i celów upowszechniania wiedzy poprzez media. Przedstawienie i omówienie form upowszechniania wiedzy poprzez media.

Przedstawienie i omówienie zasad przygotowania prezentacji (wraz z tematyką).

W zakresie pracy własnej studenta: Gromadzenie i przyswojenie wiedzy o mediach, zaznajamianie się z literaturą przedmiotu

Przygotowanie projektu upowszechniania wiedzy poprzez media

Przygotowanie się do omówienia wybranego obszar wiedzy o mediach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Dziadzia 12/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Dziadzia 16/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Dziadzia 55/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Dziadzia 46/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Dziadzia 51/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Dziadzia 57/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.