Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media lokalne 12-PDZ-ASK-6ML
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2013/2014

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Kraków 1999.

Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Michalczyk S., Media lokalne, Media lokalne w systemie komunikowania. Współczesne tendencje i uwarunkowania rozwojowe, Katowice 2000; Tenże, Media śląskie – kierunek lokalność, „Śląsk” 1997, nr 7.

Maślanka J. (red.), Encyklopedia wiedzy o prasie, Wrocław 1996.

Niczyperowicz A., Abecadło dziennikarza, Poznań 1996.

Pisarek W., Retoryka dziennikarska, Kraków 1988; Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.

Słomkowska A., Transformacja mediów 1989 – 1995, Warszawa 1996

Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

student zna specyfikę, tematykę mediów lokalnych drukowanych w Polsce i na pograniczu polsko-czeskim w mikroregionie Śląska Cieszyńskiego; potrafi wskazać konteksty (historyczne, społeczno-polityczne, kulturowe) ich funkcjonowania; ma świadomość zadań, celów i funkcji poszczególnych typów mediów: samorządowych; prywatnych, środowiskowych, parafialnych w latach 1990 - 2014;

posiada podstawową wiedzę nt. gatunków dziennikarskich; ma wykształcone elementarne umiejętności dziennikarskie; posiada w stopniu podstawowym umiejętność pisania tekstów przeznaczonych dla konkretnej prasy lokalnej;

Metody i kryteria oceniania:

praca pisemna i wygłoszenie ustne tekstu napisanego - ocena umiejętności pozyskiwania informacji w swoim środowisku lokalnym, ich porządkowania (zgodnie z podaną metodologią), z jednoczesną oceną umiejętności napisania tekstu dotyczącego zadanego zagadnienia, a następnie oceną umiejętności zaprezentowania go w formie ustnej;

tekst informacyjny - ocena umiejętności przygotowania konkretnych tekstów prasowych, sposobu redagowania

Zakres tematów:

Znaczenie terminu; Czasopiśmiennictwo lokalne Ślaska Cieszyńskiego w ujęciu historycznym (1848-1939); Uwarunkowania polityczno-spoleczne, administracyjne funkcjonownia mediów lokalnych w Polsce w latach 1990 -2013; Kryteria klasyfikacji mediów lokalnych; Charakterystyka prasy: samorządowej, prywatnej, środowiskowej, parafialnej; Zawartość tematyczna (z uwzględnieniem aspektów życia kulturalnego), główne zadania, cele i funkcje poszczególnych typów mediów lokalnych; Kształt polskiej prasy lokalnej w latach 1989-1999; Rozwój jakościowy i ilościowy prasy lokalnej po roku 1999, jej status prawny, własnościowy i modyfikacja zadań; Działalność polskojęzycznych mediów na czeskim Śląsku; Technologia prasy; Warsztat dziennikarza prasy lokalnej; Zagadnienia prawne i etyczne.

Metody dydaktyczne:

tworzenie panoramy polskich mediów lokalnych; analiza wybranych gatunków dziennikarskich – informacyjnych i publicystycznych;

konsultacje indywidualne w formie bezpośredniej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosława Pindór 34/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosława Pindór 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.