Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

SEMINARIUM MAGISTERSKIE B - SYNTEZA I FIZYKOCHEMIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH 0310-CH-S2-226
seminarium (S) semestr zimowy 2013/2014

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Zakres literatury ustalany indywidualnie w zależności od tematu pracy

Efekty uczenia się:

Student:

- dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie chemii, jej historycznego rozwoju, znaczenia dla postępu nauk ścisłych oraz

poznania świata i rozwoju ludzkości

-zna podstawy teoretyczne wybranych metod spektroskopii molekularnej, służących do określania budowy molekuł

związków chemicznych

- wyszukuje informacje w strukturalnych bazach danych - stosuje proste edytory molekularne

- potrafi wyszukiwać niezbędne informacje na określony temat posługując się literaturą naukową, bazami danych i innymi

źródłami

- posługuje się krajowymi i międzynarodowymi czasopismami naukowymi z dziedziny chemii

- uzasadnia i opisuje cel prowadzonych badań, ich metodologię i znaczenie

- potrafi w mowie i piśmie przedstawić zagadnienia popularno-naukowe dotyczące wyników odkryć naukowych z zakresu chemii i nauk pokrewnych oraz samodzielnie poznaje wybrane zagadnienia i określa kierunki dalszego kształcenia

- rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym

- krytycznie podchodzi do informacji rozpowszechnianych w mediach, szczególnie z zakresu nauk ścisłych

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny weryfikujący wiedzę oraz umiejętności w

rozwiązywaniu zadań i problemów badawczych

Skala ocen:

51 - 60% prawidłowych odpowiedzi – 3,0

61 - 70% prawidłowych odpowiedzi – 3,5

71 - 80% prawidłowych odpowiedzi – 4,0

81 - 90% prawidłowych odpowiedzi – 4,5

91 - 100% prawidłowych odpowiedzi – 5,0

Zakres tematów:

Tematy związane z przygotowywanymi pracami magisterskimi

Metody dydaktyczne:

Seminarium podczas, którego dyskutowane są metody badawcze ,

analiza literatury dotyczącej tematyki prac

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 10:30 - 12:00, sala 56
Piotr Kuś, Jarosław Polański, Robert Musioł 52/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Szkolna 9
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.