Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia badań społecznych 12-PE-S2-1MBS
Ćwiczenia (C) semestr letni 2013/2014

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

01. A. Comte, Statyka i dynamika. Metoda socjologii. Historia i socjo-logia. W: B. Skarga, Comte. WP, Warszawa 1977, s. 173 – 187.

02. R. Carnap, Odrzucenie metafizyki. [§ 1 – 4] W: R. Carnap, Filozo-fia jako analiza języka nauki. Przeł. A. Zabłudowski. PWN, War-szawa 1969, s. 6 – 17.

03. K. R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemolo-giczna. [§17 – 23] Przeł A. Chmielewski. PWN, Warszawa 1992, s. 100 – 115.

04. H. Feigl, Światopogląd naukowy: naturalizm i humanizm. W: Empi-ryzm współczesny. Red. B. Stanosz, Wyd. Uniwersytetu War-szawskiego, Warszawa 1991, s. 94 – 108.

05. E. Nagel, Formy badań kontrolowanych. W: Logika analizy socjo-logicznej. Wybór tekstów. Red. A. Sułek. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1979, s. 73 – 81.

06. C. G. Hempel, Stawianie i sprawdzanie hipotez w naukach empi-rycznych. W: Logika analizy socjologicznej. Wybór tekstów. Red. A. Sułek. Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1979, s. 11 -39.

07. P. K. Feyerabend, Jak być dobrym empirystą? [§ 8 – 9] Przeł. K. Zamiara. PWN, Warszawa 1979, s. 50 – 56.

08. I. Lakatos, Nauka i pseudonauka. W: I. Lakatos, Pisma z filozofii nauk empirycznych. Przeł. W. Sady. PWN, Warszawa 1995, s. 352 – 366.

09. E. Durkheim, Zasady metody socjologicznej. W: J. Szacki, Durkhe-im. WP, Warszawa 1964, s. 142 – 147.

10. M. Weber, „Obiektywność” poznania w naukach społecznych. [fragm..] W: Problemy socjologii wiedzy. PWN, Warszawa 1985, s. 45 – 100.

11. F. Znaniecki, Fakty i teorie socjologii. Rozróżnianie faktów przy-rodniczych i kulturowych. Humanistyczny współczynnik faktów kulturowych. Wartości jako fakty kulturowe. W: J. Szacki, Zna-niecki. WP, Warszawa 1986, s. 233 – 245.

12. S. Ossowski, Wzory nauk przyrodniczych wobec osobliwości zja-wisk społecznych. W: S. Ossowski, O nauce. PWN, Warszawa 1967, s. 252 – 269.

13. A. Schütz, Fenomenologia i nauki społeczne. [fragm..] Przeł. D. Lachowska. W: Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów. Red. Z. Krasnodębski. PWN, Warszawa 1989, s. 123 – 130.

14. H. Plessner, Spojrzeć innymi oczyma. Przeł. P. Dybel. W: Fenome-nologia i socjologia. Zbiór tekstów. Red. Z. Krasnodębski. PWN, Warszawa 1989, s. 217 – 234.

15. H. Garfinkel, Aspekty problemu potocznej wiedzy o strukturach społecznych. Przeł. D. Lachowska. W: Fenomenologia i socjologia. Zbiór tekstów. Red. Z. Krasnodębski. PWN, Warszawa 1989, s. 324 – 342.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła pracy nad tekstem, kolokwium.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja, dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Morszczyński 68/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Wojciech Morszczyński 17/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomira Ruchała 19/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomira Ruchała 41/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomira Ruchała 24/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.