Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura medialna 12-PE-S1-KM
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Efekty uczenia się:

Wiedza:

Definiuje, klasyfikuje oraz analizuje prawidłowości dotyczące relacji środowiska mediów do odbiorców i uczestników kultury medialnej bazując na teoriach i wiedzy z zakresu komunikowania masowego.

Zna sposoby dystrybucji wiedzy poprzez media.

Umiejętności:

Posiada podstawową umiejętność obserwacji i analizy wybranych zjawisk życia społecznego z wykorzystaniem wiedzy z zakresu upowszechniania kultury

Wykazuje się umiejętnością sprecyzowania i prezentacji [w formie pisemnej i ustnej] indywidualnych poglądów i wiedzy o procesach komunikacji medialnej popartą argumentacją odwołującą się do wybranych fragmentów wiedzy kierunkowej i specjalistycznej.

Kompetencje społeczne:

Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności praktycznych. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy. Posiada przekonanie o wartości podejmowania związanych z kulturą medialną działań edukacyjnych i upowszechnieniowych które traktuje jako stymulator rozwoju osobowego i grupowego (wykorzystując ku temu środki i narzędzia wywodzących się z szeroko pojętej kultury medialnej).

Jest przygotowany do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w budowaniu, wspieraniu i rozwijaniu grup, organizacji i instytucji realizujących związane z kulturą medialną działania o charakterze edukacyjnym i upowszechnieniowym.

Metody i kryteria oceniania:

Test z wiedzy o mediach

Projekt upowszechniania wiedzy w nowych mediach

Prezentacja wiedzy o wybranym obszarze kultury medialnej

Zakres tematów:

Głównymi celami konwersatorium są: uzmysłowienie roli mediów w kształtowaniu współczesnego społeczeństwa, zrozumienie elementarnych zasad języka mediów, zaznajomienie z kontekstami historycznymi środków przekazu oraz uświadomienie kulturotwórczej roli jaką mogą i spełniają media.

Praca na ćwiczeniach polega również na przedstawieniu i omówieniu wybranych form upowszechniania wiedzy poprzez media; przedstawieniu i omówieniu zasad przygotowania prezentacji, przedstawieniu projektu upowszechniania wiedzy w środowisku mediów.

Metody dydaktyczne:

przedstawienie i mówienie form, metod i celów upowszechniania wiedzy poprzez media.

Przedstawienie i omówienie zasad przygotowania prezentacji (wraz z tematyką)

Przygotowanie projektu upowszechniania wiedzy poprzez media.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Leszek Żaba 59/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Leszek Żaba 31/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Bogusław Dziadzia 32/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Leszek Żaba 9/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Leszek Żaba, Bogusław Dziadzia 33/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.