Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną 12-PE-ZTP-N2-4MTONI
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

H.Borzyszkowa (2002), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym [W:] D.Lotz, K.Wenty, W.Zeidler (red.) Diagnoza dla osób niepełnosprawnych, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin.

J.Cieszyńska, M.Korendo (2008), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.

H.Cudak (2000), Funkcjonowanie rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiczne TWP, Warszawa.

C.Barnes, Mercer G.(2008), Niepełnosprawność, Warszawa

Z.Sękowska, (1998), Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa

D.D. Smith (2009), Pedagogika specjalna. T.1-2. Warszawa

O. Speck (2006), Niepełnosprawni w społeczeństwie. Katowice

M.Piszczek (2007), Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa

K.Bobińska, T.Pietras, P.Gałecki(2012), Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wrocław

B.Antoszewska, K.Ćwirynkało (2010), Rodzice jako animatorzy w życiu dziecka z niepełnosprawnością, [W:] S.Przybyliński (red.) Pedagogika specjalna – tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą, Olsztyn.

A.Bandura (1997), Social learning theory, Englewood Cliffs, New York

Metody i kryteria oceniania:

kolokwium pisemne 12-PE-ZTP-S2-4MTONI _w_1

osoba(-y) przeprowadzająca(-e) weryfikację dr Sylwia Wrona

wymagania merytoryczne: prawidłowe odpowiedzi udzielone na piśmie, potwierdzające znajomość treści ćwiczeń oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej

kryteria oceny 10 punktów i mniej – ndst

10,5- 14 punktów- dst

14,5 – 16,5 punktów – db

17 - 20 punktów bdb

Poprawa oceny ndst = przy uzyskaniu pozytywnej oceny, ostateczna ocena to dst z tej formy weryfikacji efektów kształcenia

przebieg procesu weryfikacji Kolokwium pisemne składające się z 10 pytań otwartych oraz zamkniętych,

czas trwania 45 min.,

informacja o uzyskanych ocenach – do 10 dni.

Zakres tematów:

1.Charakterystyka uwarunkowań procesu diagnostycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną

2.Diagnoza funkcjonalna podstawą terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną (charakterystyka osiągane przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną rozwoju poznawczego ( z wykorzystaniem elementów teorii J.Piageta; zapoznanie się z różnymi narzędziami diagnostycznymi: Gunzbur, Skala Dojrzałości Społecznej Dolla, Profil Osiągnieć Ucznia J.Kielina, Monachijska Skala Rozwojowa)

3. Podstawy metodyki pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania osób z poszczególnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej

4. Szczegółowa charakterystyka metod terapeutycznych z uwzględnieniem specyfiki i złożoności zaburzeń w stopniach niepełnosprawności intelektualnej

5. Środowisko terapeutyczne – interdyscyplinarność podstawą wsparcia i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie – praktyczny aspekt jego tworzenia

6. Środowisko terapeutyczne – interdyscyplinarność podstawą wsparcia i terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie

Metody dydaktyczne:

Wykład, metoda pokazu, metoda praktycznego działania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Wrona 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.