Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne problemy psychologii 06-PE-S2-03
Wykład (W) semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

zapiński J. (red), Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka. Warszawa 2008

Eysenck H., Eysenck M., Podpatrywanie umysłu. Gdańsk 2003

Kozielecki J. (red), Nowe idee w psychologii. Gdańsk 2009

Lawrence A. P., Oliver P. J., Osobowość. Teoria i badania. Kraków 2002

Ledzińska M., Rudkowska G., Wrony L. (red), Psychologia współczesna: oczekiwania i rzeczywistość. Kraków 2005

Rathus S., Psychologia współczesna. Gdańsk 2004

Shaughnessy J. J., Zachmeister E. B., Zachmeister J. S., Metody badawcze w psychologii. Gdańsk 2002

Siuta J. (red(, Konteksty ludzkich zachowań. Kraków 2001

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa 2006

Zaborowski Z., Współczesne problemy psychologii społecznej i psychologii osobowości. Warszawa 1994

Metody i kryteria oceniania:

Esej naukowy: Oceniana będzie zdolność zbudowania wypowiedzi pisemnej, argumentacja, refleksyjność, krytycyzm oraz zdolność tworzenia odsyłaczy (przypisów) do źródeł, z których piszący pozyskuje treści.

Zakres tematów:

Wiedza potoczna a wiedza naukowa. Psychologia jako nauka

Współczesne dylematy w metodologii badań psychologicznych

Od psychopatologii do psychologii szczęścia

Osobowość a samopoznanie

Rozwój człowieka – ciągłość czy skokowość – od dziecka do osób starszych

Psychologia w świecie wirtualnym – nowa płaszczyzna działania

Psychologia w pracy pedagoga – wybrane aspekty

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Czerkawski 81/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Czerkawski 39/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Czerkawski 27/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Czerkawski 16/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Czerkawski 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)