Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy resocjalizacji z elementami metodyki 12-PE-DZ-S1-6PR
Wykład (W) semestr zimowy 2014/2015

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

B. Urban, J.M. Stanik (red.): Resocjalizacja. Tom 1 i 2. Wyd. PWN. Warszawa 2008.

L. Pytka: Pedagogika resocjalizacyjna. Wyd. APS. Warszawa 2005.

A. Jaworska (red.): Resocjalizacja – zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Impuls, Kraków 2009.

M. Konopczyński: Metody twórczej resocjalizacji. Wyd. PWN. Warszawa 2006.

M. Konopczyński: Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Impuls. Kraków 2013.

E. Wysocka: Diagnoza w resocjalizacji. Wyd. PWN. Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Jak w module.

Metody i kryteria oceniania:

Znajomość treści wykładów, ćwiczeń oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej z wskazanej literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Student prezentuje usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej z elem. metodyki; ma elementarną wiedzę na temat teoretycznych i praktycznych problemów związanych z zagadnieniami resocjalizacyjnymi z elementami metodyki dyscypliny, w różnych środowiskach wychowawczych z uwzględnieniem ich specyfiki i uwarunkowań.

Test wiedzy składający kilkunastu pytań otwartych oraz zamkniętych.

Zakres tematów:

• przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej (resocjalizacja jako dyscyplina naukowa)

• związek resocjalizacji z innymi naukami społecznymi i pedagogicznymi

• wybrane postacie polskiej myśli resocjalizacyjnej

• główne nurty poznawcze i podstawowe problemy badawcze resocjalizacji dawnej i współczesnej; krótki rys historyczny rozwoju resocjalizacji

• prawne podstawy postępowania w sprawach nieletnich, rola kurateli sądowej

• ogólne zasady wychowania resocjalizacyjnego, wybrane zagadnienia resocjalizacji nieletnich

• zakłady karne i areszty śledcze w Polsce i na świecie

• metody i techniki wychowania resocjalizacyjnego

Metody dydaktyczne:

wykład wspomagany prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ilona Fajfer-Kruczek 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.