Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Doradztwo zawodowe i rynek pracy (cz.1) 35-ZA-S1-DZIRP1
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

- Guichard J., Huteau M. (2005) Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego. Ofi-cyna Wydawnicza Impuls, Kraków

- Kargulowa A. (2006) O teorii i praktyce poradnictwa. PWN, Warszawa

- Paszkowska-Rogacz A. (2003) Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

- Paszkowska-Rogacz A. (2009) Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań. Difin, Warszawa

- Rostkowski T., Danilewicz D. (2011) Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradz-twie zawodowym. Difin, Warszawa

- Chmiel, N. (2000). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP

- Turska, E. Jednostka w sytuacji zmian organizacyjnych. W: Z.Ratajczak, A.Bańka, E.Turska (2006), Współczesna psychologia pracy i organizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Efekty uczenia się:

Przyswojenie wiedzy i umiejętności doradczych.

Rozumienie ważności pracy i konsekwencji jej utraty.

Rozumienie przemian rynku i ich konsekwencji dla pracownika.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia modułu jest ocena pozytywna z testu wiedzy obejmująca treści programowe realizowane na wykładach oraz ocena z ćwiczeń uwzględniająca wynik oceny ciągłej i oceny z pracy pisemnej

Na ocenę końcową składa się:

 ocena z testu wiedzy – 50%

 ocena z ćwiczeń (średnia ocena oceny ciągłej i oceny z pracy pisemnej) – 50%

Zakres tematów:

1. Praca jako wartość. Teorie pracy jako wartości.

2. Istota i modele dopasowania.

3. Przemiany pracy i przemiany modelu kariery.

4. Istota doradztwa zawodowego oraz doradztwa kariery.

5. Wybrane koncepcje rozwoju zawodowego

6. Doradztwo zawodowe wobec wymagań rynku pracy.

7. Modele działalności doradców zawodowych.

8. Psychologia bezrobocia.

Metody dydaktyczne:

Wykład treści teoretycznych wspomagany prezentacją multimedialną oraz ilustrowany przy-kładami praktycznymi; analiza przypadków.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Elżbieta Turska 68/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.