Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przedmiot fakultatywny 2: Socjologia zdrowia i choroby 05-SP-N1-SZIC
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Tobiasz-Adamczyk B.: Wybrane elementy zdrowia i choroby. Kraków 2000;

Piątkowski W. Titkow A.: W stronę socjologii zdrowia. Lublin 2002;

Libiszowska-Żółkowska M. Ogryzko-Wiewiórkowska M. Piątkowski Wł.: Szkice z socjologii medycyny. Lublin 1998;

Uramowska-Żyto B. Zdrowie i choroba w świetle wybranych teorii socjologicznych. Warszawa 1992;

Uramowska-Żyto B.: Medycyna jako wiedza i system działań. Analiza socjologiczna. Wrocław 1980;

Siciński A. [red] Styl życia. Warszawa 1976;

Sokołowska M. Socjologia medycyny. Warszawa 1986;

Ostrowska A. Styl życia a zdrowie. Warszawa 1999;

Sęk H. Cieślak R. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa 2004;

Gniazdowski A. [red] Zachowania zdrowotne. Łódź 1990;

Metody i kryteria oceniania:

Praca egzaminacyjna na temat wybranego problemu społecznego.

Ocenie poddana zostanie znajomość i adekwatność użytych definicji i pojęć, wybór i wykorzystanie źródeł, umiejętność odniesienia wskazanej teorii do praktycznych wymiarów opisywanego problemu przedstawiona w części eseistycznej.

Zakres tematów:

Podstawowe definicje i pojęcia z zakresu zdrowia, choroby, zachowań w zdrowiu, zachowań i chorobie, zachowania antyzdrowotnych i prozdrowotne, społeczno-demograficzne zróżnicowanie zachowań w zdrowiu i chorobie;

pojęcie koncepcji roli społecznej w odniesieniu do zachowań w zdrowiu i chorobie wg Parsonsa;

koncepcja choroby jako dewiacji;

kulturowe uwarunkowania zdrowia i choroby;

goffmanowska koncepcja instytucji totalnej w odniesieniu do jednostek leczniczych i opiekuńczych;

stres społeczny a stan zdrowia, choroba jako stresujące wydarzenie życiowe;

wpływ stylu życia na zdrowie;

warunki środowiskowe a stan zdrowia;

pojęcie niepełnosprawności i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Metody dydaktyczne:

Przedmiot jest realizowany w formie wykładu, przy wykorzystaniu środków audiowizualnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Mandrysz 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.