Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagadnienia patologii i profilaktyki społecznej 05-SP-KOL-N1-ZPPS
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 2
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Albański L., Wybrane zagadnienia z patologii społecznej, Kolegium Karkonowskie, Jelenia Góra 2010;

• Czerkawski A., Nowak A., Wybrane zagadnienia patologii społecznej – implikacje empiryczne, Katowice 2008;

• Pospiszyl I., Patologie społeczne Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

• Durkheim E. Samobójstwo : studium z socjologii. - Warszawa 2006.

• Frysztacki K. Socjologia problemów społecznych . Warszawa 2009.

• Gaberle A. Nierozłączna triada: przestępczość, przestępca, społeczeństwo. Gdańsk 2003.

• Gaś Z. Rodzina a uzależnienia. Lublin 1994.

• Jędrzejko M, Sarzała D. (red. nauk.): Człowiek i uzależnienia Warszawa , 2010.

• Jędrzejko M. (red. nauk.): Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny ; Warszawa 2006.

• Kuntz H. Narkotyki i uzależnienia. Warszawa 2009.

• Miś L. Problemy społeczne : teoria, metodologia, badania. Kraków 2007.

• Polanowski J. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Prawo i praktyka. Warszawa 2012.

• Steciwko A., Pirogowicz I.. Dziecko i jego środowisko. Uzależnienia a dzieci i młodzież. Wrocław 2006.

Zakres tematów:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zagadnienia z socjologii problemów społecznych i profilaktyki społecznej. Celem zajęć jest przedstawienie teoretycznych i praktycznych aspektów zachowań i postaw niezgodnych z powszechnie akceptowanymi zasadami postępowania w danym społeczeństwie oraz ogółu działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi . Zdobyta wiedza umożliwi diagnozę sytuacji problemowej człowieka. Dzięki temu przyszły pracownik socjalny będzie przygotowany do prawidłowego świadczenia pomocy.

Treści zajęć:

• Patologia społeczna i profilaktyka;

• Wykluczenie społeczne i nierówności społeczne;

• Zachowania agresywne;

• Przemoc;

• Alkoholizm:

• Narkomania;

• Samobójstwo;

• Prostytucja;

• Sekty;

• Bezdomność;

• Bezrobocie.

Metody dydaktyczne:

• Dyskusja dydaktyczna na podstawie zadanych do przeczytania treści;

• Warsztaty zespołowe;

• Studia przypadków;

• Prezentacja przygotowanych przez studentów referatów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Mandrysz 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.