Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne 05-BM-S1-MSP14
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

2. Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

3. Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

4. Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej, Toruń 2004.

5. Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

Uzupełniająca:

1. Zięba R. (red.),. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie. Warszawa 2008;

2. Bieleń S.: Polityka w stosunkach międzynarodowych. Warszawa 2010;

3. Bieleń S.: Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej. Warszawa 2006;

4. Brzeziński Z.: Druga szansa. Warszawa 2008;

5. Cziomer E.: Polityka zagraniczna Niemiec. Warszawa 2005;

6. J. Baylis, S. Smith (red.), Globalizacja polityki światowej.. Kraków 2008;

7. Kiwerska J.: Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty -procesy. Poznań 2009;

8. Łoś-Nowak T.: Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy. Wrocław 2006;

9. M. Pietraś, Międzynarodowe stosunki polityczne.. Lublin 2006;

10. Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

11. R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Warszawa 2005;

12. M. Stolarczyk (red.), Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku. Katowice 2008;

13. Wiśniewski J, Żodź-Kuźnia K.: Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego. Poznań 2008;

14. Zięba R.: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski. Warszawa 2010.

15. Zdanowski J., Bliski Wschód. Bunt czy rewolucja?, Kraków 2011.

16. Czornik K., Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym, Katowice 2011.

17. Stolarczyk M., Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009, Katowice 2010.

18. Lakomy M., Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Toruń 2011.

19. Stolarczyk M. (red.), Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, Katowice 2011.

20. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Akcent w ramach egzaminu pisemnego zostanie położony na wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków politycznych po zimnej wojnie z elementami teorii stosunków międzynarodowych oraz podstaw międzynarodowego prawa publicznego. Egzamin pisemny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów jak i ćwiczeń.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 20.

Egzamin składa się z pięciu pytań otwartych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Egzamin przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, egzaminator nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 75 minut. Czas egzaminu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i istota stosunków międzynarodowych. Cechy środowiska międzynarodowego. Czynniki kształtujące stosunki międzynarodowe. Główne podejścia do wyjaśniania stosunków międzynarodowych.

2. Państwo jako podstawowy uczestnik stosunków międzynarodowych. Polityka zagraniczna państwa. Motywy, cele i środki realizacji polityki zagranicznej państw.

3. Normy w stosunkach międzynarodowych;

4. Uwarunkowania i najważniejsze przejawy rozpadu układu bipolarnego i systemu jałtańsko-poczdamskiego;

5. Wizje i ewolucja porządku międzynarodowego w okresie pozimnowojennym;

6. Główne problemy polityczne i ekonomiczne świata pozimnowojennego - wyzwania i zagrożenia;

7. Istota i najważniejsze implikacje procesów globalizacji;

8. Geneza, przebieg i implikacje najważniejszych konfliktów międzynarodowych;

9. Rola organizacji międzynarodowych we współczesnych stosunkach międzynarodowych;

10. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych;

11. Polityka zagraniczna RFN;

12. Polityka zagraniczna Rosji;

13. Polityka zagraniczna ChRL, Indii i Japonii na początku XXI wieku;

14. Cechy systemu (porządku) międzynarodowego na początku drugiej dekady XXI wieku;

15. Polityka zagraniczna Polski w okresie pozimnowojennym*.

Metody dydaktyczne:

*Wszystkie jednostki kontaktowe są prowadzone za pomocą metody podającej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mieczysław Stolarczyk 108/110 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.