Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne 05-BM-S1-MSP14
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Obowiązki:

1. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005,

2. Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski, Warszawa 2010.

3. Kuźniar R., Szczepanik K. (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa 2002,

4. Kuźniar R. (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa 2001,

5. Stolarczyk M. (red.), Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, Katowice 2011.

Uzupełniająca:

1. Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945, Warszawa 2000

2. Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia, Zakrzewo 2009

3. Halamski A., Kazana M, Współpraca polityczna i wojskowa w ramach Trójkąta Weimarskiego, Warszawa 1997.

4. Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2000.

5. Kupiecki R., NATO u progu XXI wieku, Warszawa 2000

6. Kuźniar R. (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa 2001,

7. Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008;

8. Malendowski W., Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003

9. Pietraś M. (red. nauk.), Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Lublin 2007

10. Roczniki polskiej polityki zagranicznej, PISM

11. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR,

12. Sprawy Międzynarodowe, Wyd. UW,

13. Stolarczyk M., Łomiński B. (red.), Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych, Katowice 1998,

14. Zięba R, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999,

15. Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008,

16. Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury - funkcjonowanie, Warszawa 1999

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne sprawdziany wiedzy:

Akcent w ramach pisemnych sprawdzianów wiedzy zostanie położony na wiedzę podstaw międzynarodowego prawa publicznego oraz polskiej polityki zagranicznej.

Maksymalna ilość punktów w ramach sprawdzianu: 20.

5 pytań otwartych – maksymalnie 4 punkty za pytanie.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Sprawdzian przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, prowadzący nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 20 minut. Czas sprawdzianu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest fakultatywnie przez prowadzącego w trakcie jednostek kontaktowych.

Kolokwium zaliczeniowe:

Akcent w ramach pisemnych sprawdzianów wiedzy zostanie położony na wiedzę podstaw międzynarodowego prawa publicznego oraz polskiej polityki zagranicznej.

Maksymalna ilość punktów w ramach kolokwium: 60.

Kolokwium zawiera 28 pytań złożonych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 60-56

Dobry – 55-46

Dostateczny – 45-31

Niedostateczny – 30 i mniej punktów.

Kolokwium przeprowadzane w formie pisemnej. Zawiera 28 pytań złożonych.

Czas trwania kolokwium: 80 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Kolokwium odbywa się dwukrotnie w trakcie semestru, na 10 oraz 15 zajęciach.

Dyskusja moderowana:

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Aktywność:

• 7 zajęć – ocena bardzo dobra

• 6 – dobra plus

• 5 – dobra

• 3-4 – dostateczna plus

• 2 – dostateczna

• 0-1 – niedostateczna

- na każdych zajęciach (z wyjątkiem zajęć przewidzianych na kolokwia) będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu;

- na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu;

- nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu.

Zakres tematów:

1. Objaśnienie głównych zagadnień związanych z przedmiotem, zajęcia organizacyjne.

2. Omówienie podstawowych zagadnień prawa międzynarodowego publicznego (sankcje w prawie międzynarodowym). Źródła prawa międzynarodowego.

3. Podmioty prawa międzynarodowego.

4. Organy państwa w stosunkach międzynarodowych.

5. Terytorium w prawie międzynarodowym. Ludność w prawie międzynarodowym.

6. Organizacje międzynarodowe.

7. Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych. Prawo konfliktów zbrojnych.

8. Kolokwium zaliczeniowe z prawa międzynarodowego publicznego.

9. Uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej po 1989 roku.

10. Bilateralne stosunki pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi po 1989 roku. Polska w Sojuszu Północnoatlantyckim.

11. Stosunki polsko-niemieckie i polsko-francuskie po 1989 roku.

12. Stosunki Polski z pozostałymi państwami Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania), stosunki Polski z krajami Europy Środkowej.

13. Polska polityka wschodnia – stosunki z Rosją, Ukrainą, Białorusią oraz Litwą

14. Zaangażowanie RP na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

15. Kolokwium zaliczeniowe z polskiej polityki zagranicznej*.

Metody dydaktyczne:

*Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Czornik 22/28 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Czornik 30/28 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Czornik 28/28 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Katarzyna Czornik 28/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.