Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o państwie i prawie 05-DK-S1-NPP13
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

E. Zieliński, Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2005.

P. Winczorek, Nauka o państwie, Warszawa 2005.

J. Kuciński, Podstawy wiedzy o państwie, Warszawa 2003.

K. Cebul, R. Zenderowski, Wstęp do nauki o polityce, państwie i prawie, Warszawa 2006.

T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa 2003.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na ćwiczeniach opiera się na poziomie aktywności studenta. Ocena z egzaminu opiera się na poprawności odpowiedzi: do 50% - ndst, 51-75% - dst, 76-89% - db, 90-100% - bdb.

Zakres tematów:

1. Państwo:

a-Pojęcie, sposoby definiowania oraz cechy państwa (nazwa, składniki konstytutywne państwa, suwerenność, przymus państwa etc.).

b-Koncepcje genezy państwa (od starożytności po dzień dzisiejszy).

c-Istota państwa.

d-Problem narodu, relacja naród – państwo, jednostka w państwie.

e-Typy i formy państwa (m.in. pojęcie typu państwa i rodzaje; pojęcie formy państwa: forma rządów, reżim polityczny, ustrój terytorialny państwa).

f- Funkcje państwa (pojęcie, analiza oraz metody i techniki badawcze, klasyfikacja funkcji państwa).

g-Przemiany w dziejach państwa (rewolucja, reforma, transformacja).

h-Autorytaryzm i totalitaryzm.

i- Problemy demokracji.

j-Państwo prawa – pojęcie i cechy charakterystyczne (m.in. pojęcie prawa, gałęzie prawa, normy postępowania i normy prawne, system prawny).

k-Organizacja władzy państwowej (m.in. pojęcie organu państwowego, podział i rodzaje organów państwowych, kierunki działalności organów państwowych, aparat władzy).

l-Pojęcie systemu politycznego i typologia systemów politycznych.

2. Prawo

a-pojęcie i funkcje prawa,

b-prawo jako przedmiot badań naukowych,

c-prawo i inne regulatory zachowań,

d-język prawa,

e-norma prawna, przepis prawny – cechy charakterystyczne,

f-obowiązywanie prawa,

g-system prawa – elementy, gałęzie prawa,

h-tworzenie prawa, przestrzeganie i stosowanie prawa.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja, debata moderowana przez prowadzącego ćwiczenia. Wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Kubas 32/28 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Kubas 32/28 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Kubas 25/28 szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Kubas 28/28 szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Kubas 27/28 szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Sebastian Kubas 19/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.