Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Media lokalne i srodowiskowe 05-PO-SD-S2-MLS212
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Gierula M., Polska prasa lokalna 1989-2000.Typologia i społeczne funkcjonowanie. Katowice 2005

Michalczyk S., Media lokalne w systemie komunikowania. Katowice 2000

P. Szostok, Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych?, Katowice 2013

P. Szostok, R. Rajczyk, Komunikowanie lokalne w Polsce. O instrumentach polityki komunikacyjnej samorządów, Katowice 2013

Jarowiecki J., Paszko A., Kolasa W.M (red.): Polskie media lokalne na przełomie XX i XXI wieku. Historia – teoria – zjawiska. Kraków 2007

Metody i kryteria oceniania:

Brana pod uwagę jest obecność na zajęciach oraz:

• Ocena przygotowania do zajęć teoretycznych – dyskusja moderowana przez prowadzącego

• Ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w trakcie rozwiązywania problemów

• Ocena wystąpień studentów na temat wybranych mediów środowiskowych (opartych o sporządzone prace semestralne)

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające w tematykę przedmiotu. Omówienie programu, wymagań, warunków zaliczenia.

2. Komunikowanie jako proces, jego poziomy i cele, pojęcie komunikowania lokalnego

3. Funkcje mediów lokalnych – znaczenie komunikowania lokalnego dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego

4. Współczesne media lokalne w Polsce:

• Prasa lokalna (relacje prasy z władzą, prasa samorządowa)

• Radio i telewizja na poziomie lokalnym

• Internet na poziomie lokalnym

6. Dziennikarz mediów lokalnych – specyfika pracy

Metody dydaktyczne:

Dyskusja moderowana przez prowadzącego, metoda „burzy mózgów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Kornacka-Grzonka 21/28 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.