Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki polityczne 05-PO-S1-MSP14
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

2. Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

3. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

4. Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

5. Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

6. Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej, Toruń 2004.

Uzupełniająca:

1. Baylis J., Smith S. (red.), Globalizacja polityki światowej, Kraków 2008.

2. Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.

3. Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.

4. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005.

5. Brzeziński Z., Druga szansa, Warszawa 2008.

6. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”.

7. Cziomer E., Polityka zagraniczna Niemiec, Warszawa 2005.

8. Czornik K., Bliski Wschód w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1945-2012, Katowice 2012.

9. Czornik K., Irak w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym, Katowice 2011.

10. Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty –procesy, Poznań 2009.

11. Kuźniar R. (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, Warszawa 2005.

12. Lakomy M., Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Katowice 2012.

13. Lakomy M., Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Toruń 2011.

14. Liedel K., Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

15. Łoś-Nowak T., Stosunki międzynarodowe. Teorie-systemy-uczestnicy, Wrocław 2006.

16. Madej M., Terlikowski M. (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, Warszawa 2009.

17. Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

18. Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006.

19. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

20. Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

21. Stolarczyk M. (red.), Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku, Katowice 2008.

22. Stolarczyk M. (red.), Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, Katowice 2011.

23. Stolarczyk M., Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009, Katowice 2010.

24. Wiśniewski J, Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

25. Zdanowski J., Bliski Wschód. Bunt czy rewolucja?, Kraków 2011.

26. Zięba R. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008.

27. Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski, Warszawa 2010.

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin pisemny

Wymagania:

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Student posiada wiedzę z zakresu teorii stosunków międzynarodowych.

4. Student posiada wiedzę na temat międzynarodowych stosunków politycznych po zimnej wojnie.

5. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Kryteria:

Egzamin pisemny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów, jak i ćwiczeń.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 20.

Egzamin składa się z pięciu pytań otwartych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Proces weryfikacji:

Egzamin przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, egzaminator nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 60 minut. Czas egzaminu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

* II termin egzaminu, zgodnie z ustaleniami między prowadzącym a studentami, może mieć również formę ustną. Kryteria oceny pozostają wówczas identyczne jak w przypadku egzaminu pisemnego (5 pytań otwartych, ta sama punktacja).

Zakres tematów:

1. Pojęcie, istota i uwarunkowania stosunków międzynarodowych. Główne podejścia do wyjaśniania stosunków międzynarodowych.

2. Państwo jako podstawowy uczestnik stosunków międzynarodowych. Polityka zagraniczna państwa. Motywy, cele i instrumenty polityki zagranicznej państw. Racja stanu.

3. Uwarunkowania i najważniejsze etapy rozpadu układu bipolarnego i systemu jałtańsko-poczdamskiego.

4. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych.

5. Polityka zagraniczna Rosji.

6. Polityka zagraniczna Francji.

7. Polityka zagraniczna Niemiec.

8. Polityka zagraniczna Indii i Chin.

9. Polityka zagraniczna Brazylii i Japonii.

10. Definicja, istota i klasyfikacje bezpieczeństwa.

11. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego po 1989 roku. Cz. 1.

12. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego po 1989 roku. Cz. 2.

13. Cyberbezpieczeństwo. Cz. 1.

14. Cyberbezpieczeństwo. Cz. 2.

15. Organizacje międzynarodowe.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Miron Lakomy 58/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.