Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polska polityka zagraniczna 05-PO-WS-S1-PPZ14
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Obowiązkowa:

1. Dylematy polityki zagranicznej Polski na początku XXI wieku. Red. K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk. Katowice 2014.

2. K. Fedorowicz: Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989-2010. Poznań 2011.

3. M. Stolarczyk: Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009. Katowice 2010.

4. Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku. Red. M. Stolarczyk. Katowice 2011.

5. R. Zięba: Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej. Warszawa 2013.

Uzupełniająca:

1. A. Balcer, K. Wóycicki: Polska na globalnej szachownicy. Warszawa 20014.

2. Dylematy polityki bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku. Red. K. Czornik, M. Lakomy. Katowice 2014.

3. R. Kuźniar: Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej. Warszawa 2008.

4. K. Łastawski: Polska racja stanu po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Warszawa 2009.

5. M. Stolarczyk: Rosja w polityce zagranicznej Polski w okresie pozimnowojennym (aspekty polityczne). „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Katowice 2013, T. 11.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

3. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 20.

Egzamin składa się z pięciu pytań otwartych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Egzamin przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, egzaminator nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 60 minut. Czas egzaminu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Zakres tematów:

1. Uwarunkowania wewnątrzpolskie i międzynarodowe polityki zagranicznej Polski po roku 1989

2. Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Polski po roku 1989

3. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1990-2015

4. Charakter stosunków polsko-amerykańskich w okresie pozimnowojenym

5. Udział Polski w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego i transatlantyckiego

6. Polska w procesie integracji europejskiej

7. Koncepcje i główne cele polityki wschodniej Polski po roku 1989

8. Stosunki polsko-rosyjskie

9. Stosunki polsko-ukraińskie

10. Stosunki polsko-białoruskie

11. Stosunki polsko-litewskie

12. Cechy charakterystyczne stosunków Polski z pozostałymi państwami obszaru poradzieckiego

13. Uwarunkowania i przebieg kryzysu i konfliktu ukraińskiego 2013-2015

14. Stanowisko Polski wobec kryzysu i konfliktu ukraińskiego

15. Implikacje kryzysu i konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mieczysław Stolarczyk 22/29 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.