Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Liturgia sakramentów i sakramentaliów 11-00-11-W113
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wykaz literatury do przedmiotu zatytułowanego: „Sakramenty i sakramentalia”

WTAJEMNICZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIE:

1. S. Czerwik, Historyczno-liturgiczne podłoże rytuału: Chrześcijańskie wtajemniczenie dorosłych, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 65 (1989), nr 3, s. 200–211.

CHRZEST:

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1213–1284

Obrzędy chrztu dzieci: Wprowadzenie teologiczne i pastoralne

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych: Wprowadzenie ogólne; Wprowadzenie teologiczne i pastoralne

1. S. Czerwik, Wprowadzenie do odnowionego obrzędu chrztu dzieci, w: Sakrament chrztu. Liturgia-Teologia-Pismo święte, red. A. Skowronek, Katowice 1971, s. 75–121.

2. S. Czerwik, Liturgia chrztu dzieci, w: Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, red. J. Kudasiewicz, Warszawa 1981, s. 43–76.

3. S. Czerwik, Katecheza mistagogiczna a celebracja sakramentu chrztu, „Przegląd Homiletyczny” 9 (2005), s. 91–105.

BIERZMOWANIE:

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1285–1321

Obrzędy bierzmowania: Paweł VI, Konstytucja apostolska „O sakramencie bierzmowania”

Obrzędy bierzmowania: Wstęp „Godność bierzmowania”

1. S. Czerwik, Liturgia sakramentu bierzmowania, w: Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, red. J. Kudasiewicz, Warszawa 1981, s. 156–181.

POKUTA I POJEDNANIE:

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1420–1498

Obrzędy pokuty: Wprowadzenie teologiczne i pastoralne

1. Jan Paweł II: Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia [2 XII 1984].

2. S. Czerwik, Wprowadzenie do odnowionej liturgii pokuty i pojednania, w: Sakrament pokuty, red. A. Skowronek, Katowice 1980, s. 125–205.

3. Posługa prezbitera w sakramencie pokuty i pojednania, w: S. Czerwik, Słudzy Chrystusa – szafarze Bożych misteriów, Kielce 2004, s. 87–106.

POSŁUGA PREZBITERATU:

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1536–1600

1. Jan Paweł II, Wielkoczwartkowy list do kapłanów „Misterium odkupienia”, 27 III 1983, w: tenże, Listy na Wielki Czwartek 1979 – 2005, red. K. Lubowiecki, Kraków 2005, s. 87–94.

2. Jan Paweł II, Wielkoczwartkowy list do kapłanów „Św. Jan Maria Vianney – wzór dla wszystkich kapłanów”, 16 III 1986, w: tenże, Listy na Wielki Czwartek 1979 – 2005, red. K. Lubowiecki, Kraków 2005, s. 111–126.

MAŁŻEŃSTWO:

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1601–1666

Obrzędy sakramentu małżeństwa: Wstęp „Znaczenie i godność sakramentu małżeństwa”

1. S. Czerwik, Geneza i teologia odnowionej liturgii sakramentu małżeństwa, w: Odnowiona liturgia małżeństwa. Pokuta chrześcijańska. Materiały z IX i X kursu homiletyczno-katechetyczno-liturgicznego z lat 1975 i 1976, red. W. Wojdecki, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1980, s. 17–37

2. S. Czerwik, Teologiczne treści modlitw odnowionej liturgii małżeństwa, w: Odnowiona liturgia małżeństwa. Pokuta chrześcijańska. Materiały z IX i X kursu homiletyczno-katechetyczno-liturgicznego z lat 1975 i 1976, red. W. Wojdecki, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1980, s. 99–103.

NAMASZCZENIE CHORYCH:

Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1499–1532

Sakramenty chorych: Paweł VI, Konstytucja apostolska „O sakramencie namaszczenia chorych”

Sakramenty chorych: Wprowadzenie teologiczne i pastoralne

1. S. Czerwik, Odnowiona liturgia sakramentu namaszczenia chorych, w: Ludzie chorzy i starsi w Kościele, red. J. Charytański, Warszawa 1981, s. 105–121.

Metody i kryteria oceniania:

Sposobem na zaliczenie będzie wspomniany wyżej pisemny test realizowany w systemie cząstkowym, tzn. rozwiązywany systematycznie z wykładu na wykład w ciągu całego semestru. Kryterium oceny będzie stanowiło zdobycie przez studentów wymaganej i omówionej z nimi puli punktów na końcu semestru. Osoby, którym takiej puli punktów nie uda się zdobyć, bądź które będą chciały powiększyć ją, by otrzymać lepszą ocenę, będą mogły w okresie sesji zimowej dokonać poprawy w formie ustnej.

Zakres tematów:

Czym jest wtajemniczenie chrześcijańskie; Historia, teologia i praktyka sakramentu chrztu; Historia, teologia i praktyka sakramentu bierzmowania; Historia, teologia i praktyka sakramentu pokuty i pojednania; Historia, teologia i praktyka sakramentu święceń kapłańskich; Historia, teologia i praktyka sakramentu małżeństwa; Historia, teologia i praktyka sakramentu namaszczenia chorych;

Metody dydaktyczne:

Metodą stosowaną przez cały semestr będą systematyczne wykłady na temat poszczególnych siedmiu sakramentów (wyjąwszy Eucharystię, która dla tej grupy studentów stanowiła przedmiot studium w 8 semestrze). Poruszana teoria będzie uzupełniana i ubogacana prezentacjami multimedialnymi. Wszystkiemu zaś towarzyszyć będzie systematycznie prowadzona przez studentów lektura wskazywanej ze spotkania na spotkanie literatury, weryfikowana na kolejnym spotkaniu za pomocą testu cząstkowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Żądło 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.