Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka i bioetyka 11-KRK-R1-012
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae, Vatican 1995;

A. Anzerbacher, Wprowadzenie do etyki, Kraków 2008.

R. Lucas Lucas, Bioetyka dla każdego, Częstochowa 2005.

A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995.

T. Ślipko, Zarys etyki ogólnej, Kraków 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2 (ndst): student nie ma uporządkowanej wiedzy na temat etyki i bioetyki, nie zna podstawowych pojęć oraz definicji.

Na ocenę 3 (dst): student zna podstawowe definicje i pojęcia etyki oraz bioetyki, potrafi również ogólne scharakteryzować wybrane zagadnienia.

Na ocenę 4 (db): student zna podstawowe definicje i pojęcia etyki oraz bioetyki, potrafi również szczegółowo scharakteryzować wybrane zagadnienia.

Na ocenę 5 (bdb): student posiada wiedzę potrzebną do uzyskania oceny dobrej. Potrafi również, na podstawie zdobytej wiedzy uzasadniać decyzje etyczne/bioetyczne.

Aktywność na zajęciach może podwyższyć ocenę z egzaminu o pół stopnia.

Studenci przystępują do egzaminu po dwie osoby w terminie ustalonym w sesji egzaminacyjnej. Do dyspozycji studenta są dwa terminy + egzamin komisyjny.

Studenci otrzymują po 3 pytania. Ci, którzy uzyskali z kolokwiów/testu od 65 do 85% pozytywnych odpowiedzi mogą zrezygnować z odpowiedzi na 1 pytanie. Ci, których łączny wynik jest na poziomie 85% i wyższym mogą zrezygnować z odpowiedzi na 2 pytania.

Zakres tematów:

Wykład porusza najbardziej fundamentalne zagadnienia etyki ogólnej. Omawiane są następujące zagadnienia: definicja etyki; założenia wstępne etyki; przedmiot etyki; historia metody etyki; etyka na tle inny nauki humanistycznych; natura ludzka a różne koncepcje etyki; ogólna charakterystyka aktów ludzkich; nauka o celu ludzkim; zagadnienie normy moralności; zagadnienie szczęścia, wprowadzenie w aksjologię; dobro i zło moralne czynu; nauka o powinności; zagadnienie prawa naturalnego; zagadnienie cnót. Definicja bioetyki; historia bioetyki; modele uzasadnień bioetycznych; międzynarodowe i polskie akty prawne regulujące kwestie bioetyczne; dokumenty Kościoła Katolickiego w sprawach bioetycznych; bioetyka związana z początkiem ludzkiego życia; eugenika; eutanazja; dzieciobójstwo; granice eksperymentu medycznego; intensywna terapia; terapia uporczywa; opieka terminalna; przeszczepy; zagadnienie kryterium śmierci.

Metody dydaktyczne:

Wykład. Odpowiedzi na pytania słuchaczy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Kania 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.