Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemoc w rodzinie 11-KRK-R2-021
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1.Borecka-Biernat D., Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży, Kraków 2011.

2.Grabowiec A., Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie, Lublin 2011.

3.Krüger A., Pierwsza pomoc dla pokrzywdzonych dzieci, Kraków 2009.

4.Maćkowicz J., Przemoc w wychowaniu rodzinnym, Kraków 2009.

5.Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002.

6.Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, Warszawa 2006.

7. Rode D., Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców, Katowice 2010.

8. Fundacja "Dzieci niczyje", Fundacja Centrum Praw Kobiet (portale internetowe).

Literatura uzupełniająca:

Raport o sytuacji polskich rodzin.Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny, Warszawa 1998.

Consuelo B., Poradnik dla kobiet - ofiar przemocy: metody wykrywania i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Warszawa 2010.

Rode D., Charakterystyka mężczyzn - sprawców przemocy w rodzinie w świetle psychologicznego opiniodawstwa sądowego, Chowanna t.2 (37) (2011).

Papież J., Sztumski J., Przemoc dzieci i młodzieży, Toruń 1998.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne weryfikujące wiedzę zdobytą podczas wykładów oraz podczas samodzielnej lektury wskazanej literatury przedmiotu.

40-minutowy test pisemny, po którym następuje jego omówienie.

Ocena prawidłowości napisania kolokwium z wykładów (10 pytań jednokrotnego wyboru i otwartych). W celu zaliczenia kolokwium trzeba odpowiedzieć prawidłowo na 51 % zadanych pytań. Ocena z kolokwium jest ostateczną oceną zaliczenia wykładów.

Oceniany jest: zasób przyswojonej wiedzy, umiejętność posługiwania się językiem z obszaru modułu, rozpoznawania i diagnozowania przemocy w rodzinie, kompetencje w zakresie rozumienia problemów związanych z przemocą w rodzinie.

Zakres tematów:

Zagadnienia wstępne: cechy rodziny prawidłowej. Przemoc: definicje, przyczyny, perspektywy analizy. Pojęcia związane z przemocą. Rodzaje przemocy. Typy przemocy wewnątrzrodzinnej. Mechanizmy przemocy w rodzinie. Charakterystyka osób stosujących przemoc w rodzinie. Ofiara przemocy. Czynniki krzywdzenia dziecka. Możliwości pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersacyjny z zastosowaniem środków audiowizualnych.

Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy zdobytej podczas wykładów poprzez samodzielną pracę studenta ze wskazaną literaturą przedmiotu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariola Kozubek 36/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.