Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia małżeństwa i rodziny 11-KRK-R1-035
Ćwiczenia (C) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Wybrane strony z następującej literatury: J. Oldham, L. Morris „Twój psychologiczny autoportret. Dlaczego czujesz, kochasz, myślisz, postępujesz właśnie tak”, Warszawa 2007; W. Juroszek „Przedmałżeńskie współżycie seksualne jako czynnik odraczający decyzję o małżeństwie i rodzicielstwie”, Family Forum 2 (2012); W. Juroszek „Psychologiczne konsekwencje przedmałżeńskiego współżycia seksualnego”, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 3/7 (2011), s. 17-27, M. Wójtowicz „Męskość w koncepcjach Stu Webera i Johna Eldredge”a – próba syntezy”, w: A. Bartoszek (red.), „Familiaris splendor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla społeczeństwa i Kościoła”, Katowice 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena prawidłowości wypełnienia kolokwium końcowego (składającego się z pytań otwartych; w celu zaliczenia kolokwium trzeba odpowiedzieć prawidłowo na co najmniej połowę pytań); ocena z kolokwium stanowi dwie trzecie wagi oceny końcowej z ćwiczeń.

Na początku wybranych losowo zajęć ćwiczeniowych - kartkówka składająca się kilku krótkich pytań (dotyczących ostatnich zajęć)

ostateczna ocena z kartkówek stanowi jedną trzecią wagi oceny końcowej z zaliczenia

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną oceny z wykładów i z zaliczenia.

Zakres tematów:

Związek cech osobowości małżonków z przebiegiem ich życia małżeńskiego; kobiecość i męskość w relacji małżeńskiej; psychologiczne konsekwencje przedmałżeńskiego współżycia seksualnego, wybór współmałżonka

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Weronika Juroszek 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.