Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do mediacji rodzinnej 11-KRK-R2-014
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Wybrane strony z następujących pozycji: A. Gójska, V. Huryn „Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych”, Warszawa 2007; J. Strzebinczyk „Prawo rodzinne”, Warszawa 2013; H. Przybyła-Basista „Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji”, Katowice 2006.

Literatura dodatkowa:„Mediator”, nr 61 (2/2012), Wydawnictwo Polskie Centrum Mediacji.

„Mediator”, nr 61 (2/2012), Wydawnictwo Polskie Centrum Mediacji.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z ćwiczeń – wystawiona na podstawie: a) końcowego kolokwium pisemnego (składającego się z 6-10 pytań otwartych; b) wyników z kartkówek, c) obecności i uczestnictwa w ćwiczeniach.

Ocena z ćwiczeń stanowi 50% wagi oceny końcowej z modułu.

Zakres tematów:

Prezentacja charakterystyk niektórych systemów prawnych, na których tle rozwijała się praktyka mediacji rodzinnych; podstawowe cechy odróżniające mediacje od pozostałych metod rozwiązywania sporów (postępowania sądowego, koncyliacji, negocjacji, arbitrażu) oraz form pomocy rodzinie (terapii, poradnictwa); przybliżenie pojęcia mediacji rodzinnej, małżeńskiej w sytuacji rozwodowej; cele mediacji w różnych wymiarach (np. osobistym, interpersonalnym, negocjacyjno-informacyjnym); istota zasad mediacji; przedmiot i uczestnicy mediacji rodzinnych – zdefiniowanie zakresu spraw rozwiązywanych za pomocą tej interwencji; mediacja instytucjonalna i ad hoc, bezpośrednia i pośrednia, dobrowolna i obligatoryjna; w kontekście wieloaspektowego katalogu celów mediacji zakres specyficznych wymagań wobec mediatora; istotne cechy konfliktu rodzinnego; rodzina w rozwodzie; odmienność procesów psychicznych zachodzących u poszczególnych członków rodziny – perspektywa indywidualna, małżonków i rodzinna; etapy rozwodu; zróżnicowane wzory podejmowania przez małżonków i wpływ tych wzorów na przebieg mediacji; koncepcja J. Hoppera tworzenia reinterpretacji własnego małżeństwa i rozwodu przez inicjatorów i nie inicjatorów rozwodu; mediator wobec odmienności przeżyć emocjonalnych i zmian na poziomie poznawczym rozwodzących się małżonków; płeć a doświadczenie sytuacji rozwodowej; przesłanki rozwodowe, orzeczenia zabezpieczające wydawane w czasie postępowania sądowego, treść rozstrzygnięcia w sprawie rozwodowej, separacja faktyczna i sądowa, separacja a rozwód, przesłanki orzeczenia separacji, skutki orzeczonej separacji i skutki jej zniesienia; kontakty z dziećmi

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Janina Miazgowicz 40/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.