Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka resocjalizacji 12-PE-PETP-S1-5MR
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

M. Konopczyński: Metody twórczej resocjalizacji. Wyd. PWN. Warszawa 2006.

E. Wysocka: Diagnoza w resocjalizacji. Wyd. PWN. Warszawa 2008.

S. Górski: Metodyka resocjalizacji. IWZZ, Warszawa 1985.

M. Konopczyński: pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Impuls, Kraków 2014.

M. Marczak (red.): Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Impuls, Kraków 2009.

Z. Bartkowicz, A. Węgliński: Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje. Wyd. UMCS. Lublin 2008.

A. Wojnarowska, Diagnostyka resocjalizacyjna – wybrane zagadnienia, Wyd. UMCS. Lublin 20011

B. Urban, J.M. Stanik (red.): Resocjalizacja. Tom 1 i 2. Wyd. PWN. Warszawa 2008.

A. Jaworska (red.): Resocjalizacja. zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. Impuls, Kraków 2009.

A. Jaworska, Leksykon resocjalizacji, Impuls, Kraków 2012.

F. Kozaczuk: Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Wyd. URz, Rzeszów 2009.

Efekty uczenia się:

Jak w module.

Metody i kryteria oceniania:

Projekt obejmujący 3 części:

- zgłoszenie pomysłu i konsultacje zajęć resocjalizacyjnych

- przygotowanie programu resocjalizacyjnego w formie opisu projektu, celu, struktury i cyklu zajęć wraz z konspektami

- przeprowadzenie wybranej części w środowisku

Ponadto wszystkich studentów obowiązują treści zawarte w literaturze – weryfikacja ciągła

Ndst - nieprzygotowanie i niezaprezentowanie projektu

Dst – błędy i niepełny konspekt oraz brak zaangażowania wszystkich studentów w grupie i/lub przebieg prezentacji niespójny, nieadekwatny do konspektu

Db – błędny i niepełny konspekt lub brak zaangażowania wszystkich studentów w grupie lub przebieg realizacji zajęć, niespójny, nieadekwatny do konspektu

Bdb – brak wskazanych wyżej uchybień i błędów

W przypadku braku znajomości wskazanych tekstów naukowych, a pozytywnym zaliczeniu projektu końcowa ocena z ćwiczeń będzie pomniejszona o 1 stopień.

Nieprzygotowania do zajęć można zaliczać na konsultacjach.

Projekt przygotowany w 2 osobowych grupach, ocena prezentacji niezwłocznie po jej zakończeniu. Wskazane konsultacje z prowadzącym w trakcie wyznaczonych dyżurów.

Zakres tematów:

 Profilaktyka w resocjalizacji

 Diagnoza negatywna i pozytywna w resocjalizacji – podstawowe techniki i narzędzia diagnostyczne w pracy pedagogicznej

 Analiza dokumentacji indywidualnych przypadków dzieci niedostosowanych społecznie, zaburzonych w zachowaniu, zagrożonych demoralizacją

 Antropotechnika – metody wpływu osobistego. Profil pedagoga-resocjalizatora

 Socjotechnika – analiza technik i przykładowych zajęć

 Kulturotechnika – przegląd programów realizowanych w placówkach penitencjarnych i resocjalizacyjnych

 Przygotowanie i przeprowadzenie metody projektów resocjalizacyjnych

Metody dydaktyczne:

dyskusja, pogadanka, metody aktywizujące i praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ilona Fajfer-Kruczek 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.