Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka resocjalizacji 12-PE-PETP-S1-5MR
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

M. Konopczyński: Metody twórczej resocjalizacji. Wyd. PWN. Warszawa 2006.

E. Wysocka: Diagnoza w resocjalizacji. Wyd. PWN. Warszawa 2008.

S. Górski: Metodyka resocjalizacji. IWZZ, Warszawa 1985.

M. Konopczyński: pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Impuls, Kraków 2014.

M. Marczak (red.): Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Impuls, Kraków 2009.

Z. Bartkowicz, A. Węgliński: Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje. Wyd. UMCS. Lublin 2008.

A. Wojnarowska, Diagnostyka resocjalizacyjna – wybrane zagadnienia, Wyd. UMCS. Lublin 20011

B. Urban, J.M. Stanik (red.): Resocjalizacja. Tom 1 i 2. Wyd. PWN. Warszawa 2008.

A. Jaworska (red.): Resocjalizacja. zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. Impuls, Kraków 2009.

A. Jaworska, Leksykon resocjalizacji, Impuls, Kraków 2012.

F. Kozaczuk: Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Wyd. URz, Rzeszów 2009.

M. Konopczyński: Metody twórczej resocjalizacji. Wyd. PWN. Warszawa 2006.

E. Wysocka: Diagnoza w resocjalizacji. Wyd. PWN. Warszawa 2008.

S. Górski: Metodyka resocjalizacji. IWZZ, Warszawa 1985.

M. Konopczyński: pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Impuls, Kraków 2014.

M. Marczak (red.): Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Impuls, Kraków 2009.

Z. Bartkowicz, A. Węgliński: Skuteczna resocjalizacja. Doświadczenia i propozycje. Wyd. UMCS. Lublin 2008.

A. Wojnarowska, Diagnostyka resocjalizacyjna – wybrane zagadnienia, Wyd. UMCS. Lublin 20011

B. Urban, J.M. Stanik (red.): Resocjalizacja. Tom 1 i 2. Wyd. PWN. Warszawa 2008.

A. Jaworska (red.): Resocjalizacja. zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne. Impuls, Kraków 2009.

A. Jaworska, Leksykon resocjalizacji, Impuls, Kraków 2012.

F. Kozaczuk: Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Wyd. URz, Rzeszów 2009.

Efekty uczenia się:

Jak w module.

Metody i kryteria oceniania:

Prawidłowe odpowiedzi udzielone na piśmie, potwierdzające znajomość treści wykładów oraz posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej

5 punktów i mniej – ndst

6 punktów- dst

7 – 8 punktów – db

9 - 10 punktów bdb

Poprawa oceny ndst = kolokwium do poprawy

• kolokwium składające się z 10 pytań otwartych i/lub zamkniętych,

• czas trwania 45 min.,

• informacja o uzyskanych ocenach – do 7 dni.

Zakres tematów:

1-2 Podstawowe pojęcia z zakresu metodyki resocjalizacji i podstaw prawnych

3-4 Profilaktyka i terapia w resocjalizacji – ujęcie teoretyczne

5 Diagnoza w resocjalizacji

6-8 Metody w resocjalizacji: antropotechnika, socjotechnika, kulturotechnika

9-12 Instytucje i organizacje realizujące cele resocjalizacyjne: struktura, przeznaczenie, zakres zadań, kadra, formy pracy resocjalizacyjnej, finansowanie, ewaluacja

13–14 Praktyka resocjalizacyjna w Polsce i na świecie – przykłady dobrych praktyk

15 –podsumowanie i kolokwium

Metody dydaktyczne:

wykład wspomagany prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ilona Fajfer-Kruczek 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.