Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy opieki i rehabilitacji medycznej 12-PE-PETP-S1-6PDRM
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Kasprzak W., Mańkowska A.: Fizjoterapia z elementami klinicznymi., tom 1 – 2, Warszawa 2008, PZWL

2. Kiwerski J.: Rehabilitacja medyczna., Warszawa 2007, PZWL

3. Milanowska K.: Kinezyterapia., Warszawa 2003, Wyd. PZWL

4.Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji 1999

5. Rutkowska E.(red.):, 2002r., "Rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawych", wyd. Czelej,

6.Lennon S., Stokes M. (red.): , 2010r., "Fizjoterapia wrehabilitacji neurologicznej", wyd. Elsevier,

7. Kasperczyk T.: Wady Postawy Ciała diagnostyka i leczenie. Kraków 1998 Kasper

1. Karwat I.D.: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób

niepełnosprawnych w Polsce. 2002 wyd. Liber,

2. Lloyd P.,Szwałkiewicz E. (red.): Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów,

2002. wyd. Med. Urban &Partner,

3. Przedziak B.: , 2003r., Zaopatrzenie rehabilitacyjne, 2003. wyd. Via Medica,

4. Dega W., Malinowska K.: Rehabilitacjamedyczna. 1994. wyd. PZWL

5. Garrison S.J.: Podstawy rehabilitacji imedycyny fizykalnej. 1997. wyd. PZWL,

6. Grochmal S.: Neurofizjologiczne podstawy usprawniania ruchowego. 1992. wyd.

PZWL

7. Czasopisma:, "Ortopedia, Traumatologia Rehabilitacja, Fizjoterapia Polska,

Fizjoterapia, Postepy Rehabilitacji.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny obejmuje zagadnienia z zakresu wszystkich tematów wymienionych w merytorycznych treściach zajęć z uwzględnieniem literatury podstawowej i wskazanych elementów literatury uzupełniającej. Studenci otrzymają 5 pytania z losowo wybranych obszarów tematycznych. Udzielając odpowiedzi student powinien wykazać się podstawową wiedzą merytoryczną, umiejętnym operowaniem treściami, wskazującym na zrozumienie prezentowanych zagadnień

Wyczerpująca odpowiedź na 5 pytań ocena bdb

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 5 ocena dobry plus

Wyczerpująca odpowiedź na 4 pytania ocena dobry

Wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczny plus

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczna

Odpowiedź na mniej niż 3 pytania ocena niedostateczna

Zakres tematów:

1.Definicja i fizjologiczne podstawy rehabilitacji, kompleksowość rehabilitacji, środki oddziaływania w rehabilitacji, uwarunkowania skuteczności i

przeszkody w rehabilitacji, postępowanie rehabilitacyjne i profilaktyka.

2.Sprzęt rehabilitacyjny, pomoce ortopedyczne i techniczne w usprawnianiu

osób niepełnosprawnych, specyfika postępowania rehabilitacyjnego u osób z

dysfunkcjami układu ruchu.

3. Fizjoterapia i jej specyfika w:

neurologii, kardiologii, pulmonologii, pediatrii, geriatrii, psychiatrii.

4. Fizjoterapia u osób z zaburzeniami i uszkodzeniami w obrębie układu

nerwowego, zasady postępowania fizjoterapeutycznego u osób ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśni, usprawnianie osób z chorobami naczyniowymi centralnego układu nerwowego, usprawnianie osób z chorobami przewlekle postępującymi, warunki doboru skojarzonej terapii p/bólowej.

5. Definicje, podziały, charakterystyka skrzywień kręgosłupa i wad postawy.

6. Ruch i postawa ciała, regulacja napięcia mięśniowego,

skutki przerwania ciągłości rdzenia kręgowego, wyzwalanie ruchów dowolnych, czynność ośrodkowego układu nerwowego.

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Szurmik 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)