Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody terapii osób z niepełnosprawnością ruchową 12-PE-PETP-S1-7MTON
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Orzech J. Rozwój koncepcji, technik i metod fizjoterapii. Tarnów 2001. Wyd. Sport i

Rehabilitacja.

2. Kasprzak W., Mańkowska A.: Fizjoterapia z elementami klinicznymi., tom 1 – 2,

Warszawa 2008, PZWL

3. Kiwerski J.: Rehabilitacja medyczna., Warszawa 2007, PZWL

4. Milanowska K.: Kinezyterapia., Warszawa 2003, Wyd. PZWL

5.Ossowski R.: Teoretyczne i praktyczne podstawy rehabilitacji 1999

6. Rutkowska E.(red.):, 2002r., "Rehabilitacja i pielęgnowanie osób

niepełnosprawych", wyd. Czelej,

Efekty uczenia się:

- Znajomość treści omawianych na zajęciach

- Posiadanie podstawowej wiedzy teoretycznej przekazywanej na

ćwiczeniach

Metody i kryteria oceniania:

- 80% obecności na ćwiczeniach (dozwolone dwie nieobecobecności

nieusprawiedliwione)

- Aktywny udział w zajęciach

- Ocena z zaliczenia ustnego z teorii

Zakres tematów:

Treści programowe:

- Diagnoza osoby z niepełnosprawnością ruchową

- Przyczyny niepełnosprawności ruchowej

- Podstawowe jednostki chorobowe i skutki urazów będących

przyczyną niepełnosprawności ruchowej

- Techniki diagnostyczne z zakresu dysfunkcji narządu ruchu

- Techniki i metody rehabilitacji ruchowej i medycznej

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, dyskusja, pokaz praktyczny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Szurmik 11/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)