Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody terapii osób z niepełnosprawnością ruchową 12-PE-PETP-S1-7MTON
Konwersatorium (K) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Kasprzak W., Mańkowska A.: Fizjoterapia z elementami klinicznymi., tom 1 – 2, Warszawa

2008, Wyd. Lekarskie PZWL

2. Kiwerski J.: Rehabilitacja medyczna., Warszawa 2005 Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Efekty uczenia się:

Znajomość treści omawianych na zajęciach

- Posiadanie podstawowej wiedzy teoretycznej przekazywanej na

ćwiczeniach

Metody i kryteria oceniania:

- 80% obecności na ćwiczeniach (dozwolone dwie nieobecności

nieusprawiedl.

- Aktywny udział w zajęciach

- Ocena z prezentacji ze szczegółowych tematów ćwiczeń, gdzie pod

uwagę brane będą:

- sposób prezentacji

- wykorzystanie literatury

- wyczerpanie tematu

- zaangażowanie

Zakres tematów:

- Diagnoza osoby z niepełnosprawnością ruchową

- Przyczyny niepełnosprawności ruchowej

- Podstawowe jednostki chorobowe i skutki urazów będących przyczyną niepełnosprawności ruchowej

- Techniki diagnostyczne z zakresu dysfunkcji narządu ruchu

- Techniki i metody rehabilitacji ruchowej i medycznej

Metody dydaktyczne:

prezentacja multimedialna, dyskusja, pokaz

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Szurmik 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)