Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PZ I(II) 3.2. Promocja - profilaktyka - korekcja w psychologii wychowawczo-klinicznej dzieci i młodzieży - Metody wspomagania zaburzonego rozwoju oraz metody terapii 06-PS969D
Laboratorium (L) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Borkowska A. R., Domańska Ł. (2006): Neuropsychologia kliniczna dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

2. Cieszyńska J., Korendo M. (2007): Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Kraków: IMPULS.

3. Cytowska B., Winczura B. (2006): Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. Kraków: IMPULS.

4. Eisnberg A., Murkoff H. E., Hathaway S. DE.(2002): Pierwszy rok życia dziecka. Poznań

5. Eisnberg A., Murkoff H. E., Hathaway S. DE. (2002): Drugi rok życia dziecka. Poznań.

6. Kielin J. (2002): Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego. Gdańsk: GWP.

7. Namysłowska I. (2005): Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.. Popielarska A., Popielarska M. (2000): Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL

8. Trempała J. (red.) (2011): Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

9. Turner S. J. i Helms D.B. (1999). Rozwój człowieka. Warszawa: WSiP

10. Woolfson R.C. (2002): Zdolne niemowlę. Warszawa: Wyd. Muza S.A.

11. Woolfson R.C. (2002): Zdolny maluch. Warszawa: Wyd. Muza S.A.

12. Schaffer H.R. (2010): Psychologia rozwojowa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

13. Wolańczyk T., Komender J. (2005): Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

14. Vasta R, Haith M.M. i Miller S.A. (1995): Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składać się będzie z następujących składowych: praca pisemna polegająca na samodzielnym opracowaniu studium przypadku i aktywności studenta punktowanej podczas zajęć. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z laboratorium jest obecność na minimum 90% zajęć, co oznacza, że dopuszczalna jest jedna nieobecność. Każdą następną student ma obowiązek zaliczyć w czasie dyżurów wyznaczonych przez prowadzącego.

Zakres tematów:

Wprowadzenie w problematykę stosowania metod, form i technik wykorzystywanych we wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dziecka. Stymulacja wrodzonych zdolności dziecka w pierwszych trzech latach życia – zabawy i zabawki sprzyjające rozwojowi.

• Wspomaganie rozwoju małego dziecka w jego najbliższym środowisku

• Wczesna stymulacja rozwoju ruchowego metodą NDT – Bobath oraz V.Vojty.

• Podstawowe czynniki wpływające na powstawanie opóźnień i zaburzeń w rozwoju – zdarzenia punktualne i niepunktualne i ich konsekwencje dla rozwoju dzieci.

• Całościowe zaburzenia rozwoju.

• Najczęstsze zaburzenia emocjonalne we wczesnym dzieciństwie. Różne formy upośledzenia umysłowego i towarzyszące temu zmiany w innych sferach funkcjonowania.

• Zespół nadpobudliwości psychoruchowej oraz zaburzenia zachowania.

• Zapoznanie ze sposobami wspomagania rozwoju małego dziecka. Ukazanie wpływu wczesnej interwencji i wspomagania dziecka na rozwój jego osobowości oraz dalsze szanse rozwoju społecznego i intelektualnego.

• Rozwój umiejętności pracy z rodzicami małego dziecka niepełnosprawnego. Formy współpracy z rodzicami dziecka o zaburzonym rozwoju.

Metody dydaktyczne:

dyskusja, krytyczna analiza materiałów źródłowych, prezentacje multimedialne, obserwacja, analiza raportu z badań, studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Brandt-Salmeri 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.