Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej 06-PS-NM-004
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Literatura podstawowa

Kozielecki J. (1997). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Wyd. "Żak”.

Stachowski R., Dobroczyński B. (2008). Historia psychologii-od Wundta do czasów najnowszych. W: (red). J. Strelau, D. Doliński. Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.

Schultz, D.P., Schultz, S.E. (2008). Historia współczesnej psychologii. Kraków: Wyd. UJ, fragmenty:

Rozdział 2, fragmenty: 37-43 (Kartezjusz, mechanicyzm i problem psychofizyczny) i 44-58 (pozytywizm, materializm, asocjacjonizm i empiryzm, Comte, Locke, Berkeley, Hume, Hartley, James Mill, John Stuart Mill);

Rozdział 3, fragment 74-75 (Weber), 75-79 (Fechner),

Rozdział 4, fragment 85-97 (Wundt); fragment 106-112 (psychologia aktów, fenomenplogia, introspekcja, Brentano, Stumpf i Kulpe)

Rozdział 5, fragment1116-127 (strukturalizm, Titchener)

Rozdział 7, fragment 167-171 i 172-184 (funkcjonalizm, Spencer, James),

Rozdział 9, fragment 254-256 i 263-281 (Loeb, Thorndike, Pawłow, Biechtieriew),

Rozdział 10, fragment 294-296 (Watson),

Rozdział 11, fragment 326-339 (Skinner),

Rozdział 12, całość, psychologia postaci (Gestalt i teoria pola K. Lewina)

Literatura dodatkowa

1. Benjamin L. T. (2008). Historia współczesnej psychologii. Warszawa: PWN. r. 9

2. Malim T., Birch A., Wadeley A. (1994). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN, r. 4, 5, wprowadzenie do roz. 6 i podrozdział 6.1.

3. Pieter J. (1972 i późniejsze). Historia psychologii. Warszawa: PWN, r. 2, 35-52.

4. Rzepa T., Dobroczyński B. (2009). Historia polskiej myśli psychologicznej. Warszawa: PWN.

5. Stachowski R. (2000). Historia współczesnej myśli psychologicznej. Od Wundta do czasów najnowszych. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

6. Tavris, C., Wade, C. (1999). Psychologia: podejścia oraz koncepcje. Poznań: Wydaw. Zysk i Ska. Rozdział 2. Badania nad zachowaniem człowieka

7.Tomaszewski T. (1986). Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa: PWN.

8. Wadeley A., Birch A., Malim T. (2007). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: PWN - o teście, r. 6.2., s.179-192

Literatura uzupełniająca

Lück H. E. (2008). Historia psychologii. Orientacje, szkoły, kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press & IT.

Lück H. E., Miller R., Sewz-Vosshenrich G. (2008). Klasycy psychologii. Wprowadzenie do studiów psychologicznych. Kraków: Wyd. WAM.

Pieter J. (1972 i późniejsze). Historia psychologii. Warszawa: PWN, fragmenty

Zimbardo P.G., Johnson R.L, McCann V. (2010). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Podstawy psychologii. Warszawa: PWN.

Zimbardo P., Ruch F. (1996). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

oraz wybrane fragmenty tekstów źródłowych klasyków psychologii

Oryginalne klasyczne dzieła z historii psychologii można znaleźć na stronie:

http://psychclassics.yorku.ca/index.htm

Warto też zajrzeć na stronę:

http://psychologia.net.pl/katalog.php?level=15

Metody i kryteria oceniania:

W ramach egzaminu sprawdzane będą wiadomości prezentowane w trakcie wykładu i wiedza zdobyta podczas samodzielnego studiowania literatury określonej przez egzaminatora jako obowiązująca

Konieczne jest pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego weryfikującego wiedzę Studenta - testu obejmującego zagadnienia z programu wykładów i lektur obowiązkowych, wskazanych przez egzaminatora.

Egzamin ma formę pisemnego testu wiadomości z pytaniami zamkniętymi, z ograniczoną liczbą odpowiedzi do wyboru - czas trwania egzaminu ok. 45 min.

Ocena jest zależna od ilości dobrze udzielonych odpowiedzi-dokładne kryteria podaje z wyprzedzeniem osoba prowadząca przedmiot.

Cel egzaminu:

służy weryfikacji wiedza Studenta na temat historii i rozwoju psychologii (w tym także rozwoju psychologii w Polsce) oraz podstawowej znajomości dziedzin psychologii i metod wykorzystywanych we współczesnej psychologii.

Zakres tematów:

Tematyka zajęć obejmuje współczesne trendy badawcze istniejące w ramach poszczególnych dziedzin psychologii oraz ścieżki ich rozwoju.

Studenci poznają także podstawowe dziedziny tej dyscypliny naukowej metody badawcze stosowane w psychologii.

Duża część wykładów będzie poświęcona historii dyscypliny.

Przedmiotem zajęć będą również kontrowersje w badaniach i sporne zagadnienia w psychologii.

Metody dydaktyczne:

wykład połączony z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agata Chudzicka-Czupała 41/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.