Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka w badaniach psychologicznych 06-PS-NM-006
Wykład (W) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brzeziński, J. (1996 i nast. wyd.). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999 i nast. wyd.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Wieczorkowska, G., Kochański, P., Eljaszuk, M. (2003). Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. W-wa: WN „Scholar”.

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński, J. (red.) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wyd. KUL.

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Pavkov, T. W., Pierce, K. A. (2005). Do biegu gotowi start – wprowadzenie do SPSS. Gdańsk, GWP.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład na zaliczenie.

Zakres tematów:

1. Pomiar w psychologii, opis skal pomiarowych. Rozkłady częstości i grupowanie danych, sposoby graficznego przedstawiania danych. Opis statystyczny jednej zmiennej, miary tendencji centralnej, przedziały ufności.

2. Rozkłady zmiennych losowych, miary rozproszenia, standaryzacja wyników, krzywa rozkładu normal-nego.

3. Próba jako reprezentacja populacji, losowy dobór do próby i rozkłady z próby.

4. Korelacja i regresja, korelacja a związek przyczynowy, równania regresji najmniejszych kwadratów, standardowy błąd oszacowania. Interpretacyjne aspekty i problemy korelacji i regresji.

5. Etapy wnioskowania statystycznego, hipoteza zerowa i hipoteza alternatywna, założenia przyjmowane przy testowaniu hipotez statystycznych oraz zasady interpretowania jego wyników.

6. Wielkość efektu, błędy I i II rodzaju, moc testu i czynniki nań wpływające

7. Założenia niektórych testów statystycznych dla prób zależnych i niezależnych, testy parametryczne a testy nieparametryczne, wielkość próby a typ testu. Zasady sporządzania raportu z badań empirycznych i zasady sporządzania bibliografii.

Metody dydaktyczne:

Wykład, praca z literaturą przedmiotu oraz rozwiązywanie zadań.

Wykład: sala komputerowa, z oprogramowaniem komputerowym STATISTICA, rzutnik.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Damian Grabowski 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.