Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka w badaniach psychologicznych 06-PS-NM-006
Ćwiczenia (C) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999 i nast. wyd.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z testu stanowi 80% oceny końcowej

Ocenie podlega ilość poprawnie rozwiązanych zadań testu.

5,0 (bdb) – od 91% do 100% poprawnych odpowiedzi w teście;

4,5 (db +) – od 81% do 90% poprawnych odpowiedzi w teście;

4,0 (db) – od 71% do 80% poprawnych odpowiedzi w teście;

3,5 (dst +) – od 61% do 70% poprawnych odpowiedzi w teście;

3,0 (dst) – od 51% do 50% poprawnych odpowiedzi w teście;

2,0 (ndst) – od 0% do 50% poprawnych odpowiedzi w teście.

Ocena z zadań stanowi 20% oceny końcowej.

Ocenie podlega ilość poprawnie rozwiązanych etapów analizy statystycznej w poszczególnych zadaniach:

5,0 (bdb) – od 91% do 100% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

4,5 (db +) – od 81% do 90% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

4,0 (db) – od 71% do 80% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

3,5 (dst +) – od 61% do 70% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

3,0 (dst) – od 51% do 50% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

2,0 (ndst) – od 0% do 50% poprawnie rozwiązanych etapów analizy.

Ocena z zadań domowych to średnia ocen z pojedynczych zadań (ok 3-4 na semestr).

Zakres tematów:

1. Pomiar w psychologii, skale pomiarowe. Próba jako reprezentacja populacji, losowy dobór do próby i rozkłady z próby

2. Rozkłady częstości, grupowanie danych, sposoby graficznego przedstawiania danych

3. Miary tendencji centralnej, rozproszenia i asymetrii – czym są, w jaki sposób dokonać ich obliczenia w programie STATISTICA i jak je interpretować

4. Zmienna losowa i rozkład normalny, przedziały ufności dla parametrów rozkładu normalnego – praca z pomocą kalkulatora prawdopodobieństwa w programie STATISTICA

5. Korelacja i regresja. Współczynniki korelacji Pearsona i rangowej Spearmana. Regresja prosta, współczynnik determinacji. Interpretacja wyników w analizie korelacji i regresji prostej. Umiejętność przeprowadzenia prawidłowej analizy w programie STATISTICA

6. Wprowadzenie do testowania hipotez statystycznych. Test studenta-t dla jednej średniej. Interpretacja wyników. Umiejętność przeprowadzenia prawidłowej analizy w programie STATISTICA

7. Testy t dla dwóch średnich (niezależnych i zależnych). Umiejętność przeprowadzenia prawidłowej analizy w programie STATISTICA oraz interpretacja

8. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

Praca z literaturą przedmiotu oraz rozwiązywanie zadań w programie statystycznym STATISTICA.

Sala komputerowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Damian Grabowski, Maria Chełkowska-Zacharewicz 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.