Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka w badaniach psychologicznych 06-PS-SM-006
Wykład (W) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Literatura:

Brzeziński, J. (1996 i nast. wyd.). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999 i nast. wyd.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: PWN.

Wieczorkowska, G., Kochański, P., Eljaszuk, M. (2003). Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych. W-wa: WN „Scholar”.

Brzeziński, J. (red.) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce. Lublin: Wyd. KUL.

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: PWN.

Pavkov, T. W., Pierce, K. A. (2005). Do biegu gotowi start – wprowadzenie do SPSS. Gdańsk, GWP.

Metody i kryteria oceniania:

wykład na zaliczenie

Zakres tematów:

1. Pomiar w psychologii, skale pomiarowe. Rozkłady częstości, grupowanie danych, sposoby graficznego przedstawiania danych. Opis statystyczny jednej zmiennej, miary tendencji centralnej, przedziały ufności.

2. Rozkłady zmiennych losowych, miary rozproszenia, standaryzacja wyników, krzywa rozkładu normalnego.

3. Próba jako reprezentacja populacji, losowy dobór do próby i rozkłady z próby.

4. Korelacja i regresja, korelacja a związek przyczynowy, równania regresji najmniejszych kwadratów, standardowy błąd oszacowania. Interpretacyjne aspekty i problemy korelacji i regresji.

5. Etapy wnioskowania statystycznego, hipoteza zerowa i hipoteza alternatywna, założenia przyjmowane przy testowaniu hipotez statystycznych oraz zasady interpretowania jego wyników.

6. Wielkość efektu, błędy I i II rodzaju, moc testu i czynniki nań wpływające

7. Założenia niektórych testów statystycznych dla prób zależnych i niezależnych, testy parametryczne a testy nieparametryczne, wielkość próby a typ testu. Zasady sporządzania raportu z badań empirycznych i zasady sporządzania bibliografii.

Metody dydaktyczne:

Wykład: sala komputerowa, z oprogramowaniem komputerowym STATISTICA, rzutnik.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Chełkowska-Zacharewicz, Aneta Kałmuk, Damian Grabowski, Maria Flakus 117/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Chełkowska-Zacharewicz 2/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Flakus 0/ szczegóły
4 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Chełkowska-Zacharewicz 0/ szczegóły
5 (brak danych), (sala nieznana)
Damian Grabowski 1/ szczegóły
6 (brak danych), (sala nieznana)
Aneta Kałmuk 1/ szczegóły
7 (brak danych), (sala nieznana)
Damian Grabowski 0/ szczegóły
8 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Chełkowska-Zacharewicz 0/ szczegóły
9 (brak danych), (sala nieznana)
Damian Grabowski 0/ szczegóły
10 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Chełkowska-Zacharewicz 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.