Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii klinicznej 06-PS-SM-030
Wykład (W) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

• Carson R.C., Butcher J.N., Mineka S. (2002): Psychologia zaburzeń. Gdańsk: GWP.

• Cierpiałkowska L. (2011): Psychopatologia. Warszawa. Wyd. Naukowe Scholar.

• Kaplan H.I., Sadock B.J. (1995): Psychiatria kliniczna. Wrocław: Urban & Partner.

• Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. (2000). Kraków – Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. IPiN.

• Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (2000). Kraków – Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. IPiN.

• Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L.(2003): Psychopatologia. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.

• Sęk H.(1991): Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.

• Sęk H (red.): Zagadnienia psychologii prewencyjnej. Poznań: Wyd. UAM.

• Sęk H. (red.) (2005): Psychologia kliniczna, tom 1 i 2. Warszawa: PWN.

• Aleksandrowicz J(1997): Zaburzenia nerwicowe. Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (wg. ICD-10). Kraków: Collegium Medicum.

• Cierpialkowska, L., Sęk, H. (2001): Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

• Klimasiński K.(2000): Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej. Kraków: Wyd. Uniw. Jagiellońskiego.

• Kodeks etyczno – zawodowy psychologa. (1992), Warszawa: Wydawnictwo PTP.

• Meyer R. (2004): Psychopatologia. Jeden przypadek – wiele teorii. Gdańsk: GWP.

• Rydzyński Z (2000). Psychiatria – podręcznik dla psychologów. Warszawa: PZWL.

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy (egzamin końcowy)- ocena zależy od liczby punktów uzyskanych w teście egzaminacyjnym. Kryteria oceny:

51-60% punktów - ocena dst

61-70% dst +

71-80% db

81-90% db +

91-100% bdb

Test wiedzy – (egzamin końcowy) - forma pisemna. Podstawą otrzymania pozytywnej oceny jest uzyskanie min. 51% z możliwej do osiągnięcia punktacji.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka psychologii klinicznej jako nauki stosowanej

- Przedmiot, zadania i podstawowe pojęcia

- Historia psychologii klinicznej jako samodzielnej dyscypliny naukowej

- Psychologia kliniczna a psychopatologia

- Związki psychologii klinicznej z psychiatrią, pedagogiką i innymi dyscyplinami nauki.

2. Pojęcie normy, normalności i zdrowia w psychologii klinicznej

- Kontrowersje wokół pojęcia normy psychicznej.

- Próba zdefiniowania pojęć: zaburzenie psychiczne, dysfunkcja psychiczna, choroba psychiczna i nienormalność

- Klasyfikacja zaburzeń psychicznych.

3. Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej (na podstawie analizy studiów przypadków).

- Struktura procesu diagnozowania

- Metody diagnostyczne i metody badań naukowych

- Synteza wyników.

4. Lęk i zaburzenia nerwicowe - lęk odczuwany (część 1)

- Postacie zaburzeń lękowych o charakterze lęku odczuwanego

- Modele terapeutyczne w świetle współczesnej literatury psychologiczno - psychiatrycznej

5. Lęk i zaburzenia nerwicowe – lęk odczuwany (część 2)

- Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

- Zaburzenia stresu pourazowego

6. Lęk i zaburzenia nerwicowe – lęk domniemany

- Postacie zaburzeń lękowych o charakterze lęku domniemanego

- Modele terapeutyczne w świetle współczesnej literatury psychologiczno - psychiatrycznej

7. Problematyka samobójstw

8 Uszkodzenie mózgu a zaburzenia u osób dorosłych. Zaburzenia psychiczne powstałe po uszkodzeniu mózgu

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie modułu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Rajska-Kulik 121/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.