Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polish Foreign Policy (Polska polityka zagraniczna) 05-PO-S1PFP12E
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie z modułu
Literatura: (tylko po angielsku)

1. Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

2. http://www.msz.gov.pl/resource/d31571cf-d24f-4479-af09-c9a46cc85cf6:JCR

3. http://www.swp-berlin.org

4. Kuźniar R. (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa 2001

5. Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

6. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

7. Kuźniar R., Szczepanik K. (red.), Polityka zagraniczna RP 1989-2002, Warszawa 2002.

8. Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

9. Stolarczyk M. (red.), Dylematy integracyjne Polski, Katowice 2003.

10. Stolarczyk M. (red.), Problemy polityki zagranicznej Polski i stosunków międzynarodowych na początku XXI wieku, Katowice 2008.

11. Stolarczyk M. (red.), Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej dekadzie XXI wieku, Katowice 2011.

12. Stolarczyk M., (red.), Bezpieczeństwo Polski i bezpieczeństwo europejskie na początku XXI wieku, Katowice 2004.

13. Stolarczyk M., Dobrowolski P. (red.), Proces integracji Polski z Unią Europejską, Katowice 2001.

14. Stolarczyk M., Przewłocki J. (red.), Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku, Katowice 2002.

15. Stolarczyk M., Stanowisko Polski wobec zagadnienia jedności i podziału Niemiec w latach 1944-1949, Katowice 1989.

16. Stolarczyk M., Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009, Katowice 2010.

17. Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

18. Yearbook of Polish Foreign Policy, PISM.

19. Zięba R. (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej, Toruń 2004.

20. Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski, Warszawa 2010.

Uzupełniająca:

1. Grodzki R., Polska polityka zagraniczna w XX i XXI wieku. Główne kierunki, fakty, ludzie, wydarzenia, Zakrzewo 2009.

2. Halamski A., Kazana M, Współpraca polityczna i wojskowa w ramach Trójkąta Weimarskiego, Warszawa 1997.

3. Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2000.

4. Kupiecki R., NATO u progu XXI wieku, Warszawa 2000.

5. Kuźniar R. (red.), Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000, Warszawa 2001.

6. Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

7. Roczniki polskiej polityki zagranicznej, PISM.

8. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

9. Sprawy Międzynarodowe, Wydawnictwo UW.

10. Stolarczyk M., Łomiński B. (red.), Polska i jej sąsiedzi w latach dziewięćdziesiątych, Katowice 1998.

11. Zięba R, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

I. Pisemne sprawdziany wiedzy (knowledge tests)

1. To acquire basic knowledge on the major subjects of the course.

2. To get acquainted with obligatory literature.

Max points: 20.

Test will be composed of 5 open questions.

Notes criteria:

5,0 – 19-20 points

4,0 – 15-18

3,0 – 11-14

2,0 – 10 and less

Test will be in written form. Test will be composed of 5 open questions.

Test length: 20 minutes.

II. Exam

Max points: 20.

Exam will be composed of 5 open questions.

Notes criteria:

5,0 – 19-20 points

4,0 – 15-18

3,0 – 11-14

2,0 – 10 and less

Exam will have a writing form. It will be composed of 5 open questions.

Exam length: 60 minutes

Course coordinator will set an exam date.

III. Dyskusja moderowana (discussion)

1. Student is ready to participate in discussion during the classes.

2. Student can present its knowledge on the subject of the course.

3. Student can analyze different issues and solve given problems.

Activity:

• 4 and more classes – 5,0

• 2-3 – 4,0

• 1 – 3,0

• 0 – 2,0

• The lack of activity during the semester means that the student can't get the final note. He will be obliged to pass minimum 2 subjects analyzed during the course.

1. During each class student will have a possibility to speak out.

2. Final note is dependent on the student activity during all classes in the semester.

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

1. Introduction classes.

2. Major determinants influencing Polish foreign policy after 1989.

3. Polish-American relations. Poland in NATO and European Union.

4. Polish-German and Polish-French relations after 1989.

5. Relations between Poland and other Western European States (Italy, Great Britain, Spain etc.).

6. Polish Eastern Policy: relations with Russia, Ukraine, Belarus and Lithuania..

7. Central Europe in Polish foreign policy.

8. Extra-European directions of Polish foreign policy.

9. Summary.

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

Course coordinator will use several methods:

- discussion,

- explanation,

- didactic discussion,

- round table,

- brainstorming,

- debates,

- solving practical and theoretical problems.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Miron Lakomy 0/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.