Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie społecznie niedostosowanych 06-PE-R-S1-11
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Borowski R., Nauczanie resocjalizujące w oddziałach izolacyjnych Państwowego Pogotowia Opiekuńczego, Warszawa 1995

Brańka Z., Lusina L., Sytuacja szkolna dzieci z rodzin patologicznych. W: Z. Brańka (red), Podmioty opieki i wychowania. Kraków 2002 (90-100)

Budzyński W., Terapia i resocjalizacja dzieci i młodzieży z problemami szkolnymi 2010

Czerkawski A., Wykluczenie edukacyjne niedostosowanych społecznie, “Chowanna”, Tom 1 (38) 2012

Domagała-Kręcioch A., Niedostosowanie społeczne uczniów a niepowodzenia szkolne. Kraków 2008

Gąsior H. (red), Nauczanie społecznie niedostosowanych. Katowice 1992

Noszczyk-Bermasiewicz M., Bernasiewicz M., Sytuacja szkolna nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Analiza jakościowa. „Chowanna” 2012, Tom 1

Ostrowska K., Psychologia resocjalizacyjna. Warszawa 2008

Perzanowski T., Kształcenie dzieci z zaburzeniami w zachowaniu, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, 1999, nr. 4

Rosiński D., Nauczyciel wobec zaburzeń procesu socjalizacji uczniów, Poznań, 2003

Stankowski A., Negatywizm szkolny młodzieży niedostosowanej społecznie. Katowice 1991

Szecówka A. Kształcenie resocjalizujące. W: B. Urban, J. Stanik (red.), Resocjalizacja. Warszawa 2007

Szecówka A., Nauczanie resocjalizujące uczniów społecznie niedostosowanych. (w:) Hulek A. (red), Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej. Kraków 1992

Szecówka A., Nauczanie resocjalizujące uczniów społecznie niedostosowanych. (w:) Hulek A., Uczeń niepełnosprawny w szkole masowej. Kraków 1993

Wójtowicz M., Stosunek nauczyciela do ucznia a poczucie bezpieczeństwa ucznia w warunkach szkolnych. (w:) Krzyżak-Szym,ańska E. (red), Zagrożenia cywilizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście pedagogicznym. Mysłowice 2009

Zajączkowski K., Dzieci niedostosowane społecznie w szkole. „Nowa Szkoła” 1998 nr 7

Metody i kryteria oceniania:

Studenci organizują się w grupy 2-3 osobowe, w których przygotowują projekty (wystąpienia) dotyczące wybranego tematu z zakresu metod resocjalizacji na podstawie literatury przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zagadnień związanych z ortodydaktyką niedostosowanych społecznie, informacja o zasadach zaliczenia przedmiotu, podanie tematyki zajęć oraz bibliografii

2. Repetytorium z form i metod nauczania

3. Rozwijanie motywacji do uczenia się w różnych grupach wiekowych osób niedostosowanych społecznie

4. Formy, organizacja, przebieg terapii szkolnej młodzieży niedostosowanej społecznie

5. Przygotowanie zajęć reedukacyjnych, dydaktycznych, terapeutycznych (ćwiczenie umiejętności pisania konspektów)

6. Kształtowanie realistycznych aspiracji edukacyjnych młodzieży niedostosowanej społecznie

7. Specyfika nauczania osób dorosłych w zakładach karnych

Metody dydaktyczne:

Praca zespołowa, wystąpienie na forum grupy, dyskusja panelowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Andrzej Czerkawski 46/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)