Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genomika roślin 01-BT-RO-S2-2BT-16
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Brown, T.A. 2009. Genomy. PWN, Warszawa.

Berg, J.M., J.L. Tymoczko and L. Stryer. 2009. Biochemia. PWN, Warszawa

Introduction to Epigenetic Gene Regulation. 2013. Teaching Tools In Plant Biology™: Lecture Notes, The Plant Cell.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny mający charakter sprawdzianu pisemnego zawierającego 30 pytań w formie testowej, opisowej lub problemowej. Za każde pytanie student może otrzymać maksymalnie jeden punkt (zakres punktacji za pytanie: 0, 0.25, 0.5, 0.75, 1 punkt).

Czas przeznaczony na egzamin – 90 minut.

Egzamin sprawdza stopień opanowania i zrozumienia wszystkich zagadnień omawianych podczas wykładów oraz wiadomości i umiejętności zdobytych w czasie laboratoriów i pracy własnej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie zajęć laboratoryjnych.

Egzamin oceniany jest w czterostopniowej skali ocen (niedostatecza, dostateczna, dobra, bardzo dobra), z uwzględnieniem ocen pośrednich (dostateczny plus, dobry plus).

Skala procentowa klasyfikacji:

bdb: 91-100% punktów

+db: 86-90% punktów

db: 76-85% punktów

+dst: 61-75% punktów

dst: 51-60% punktów

ndst: 0-50% punktów

Zakres tematów:

Genomika – definicja, pozycja tej dziedziny wśród innych dyscyplin biologii molekularnej. Strategie sekwencjonowania genomów, projekty sekwencjonowania genomów roślinnych, metody sekwencjonowania nowej generacji. Metody izolacji genów w oparciu o klonowanie pozycyjne. Genomika funkcjonalna – analiza ekspresji genów z wykorzystaniem qPCR, globalne analizy transkryptomów. Epigenetyka: definicja, rodzaje modyfikacji epigenetycznych, epigenetyczna regulacja ekspresji genów, regulacja stabilności transpozonów, rola modyfikacji epigenetycznych w procesach różnicowania i rozwoju roślin oraz w odpowiedzi i adaptacji do warunków stresowych, imprinting genomowy, metody analiz epigenomu.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych – prezentacje komputerowe obrazujące omawiane zagadnienia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Agnieszka Janiak 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.