Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Toksykologia 01-BT-S1-1BT-32
Laboratorium (L) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 40
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Manahan S.E. Toksykologia środowiska – Aspekty chemiczne i biochemiczne, PWN, Warszawa, 2006

Bartosz E.G. – Druga twarz tlenu. PWN, 2003, 2006.

Laskowski R., Migula P. – Ekotoksykologia. Od komórki do ekosystemu. PWRiL, 2004.

Młodecki H., Piekarski L. – Zagadnienia zdrowotne żywności. PZWL, 1987.

Seńczuk W. – Toksykologia. WL PZWL, 2002.

Walker C.H. i wsp. – Podstawy ekotoksykologii. PWN, 2002.

Metody i kryteria oceniania:

1. Uczestnictwo w wykonywaniu ćwiczeń

2. Uczestnictwo w dyskusji nad materiałem objętym poszczególnymi ćwiczeniami

3. Objaśnienie istoty eksperymentu

4. Poprawne zanotowanie i interpretacja uzyskanych wyników

Ocena w skali 0-1 obejmuje aktywne uczestnictwo w dyskusji nad materiałem objętym poszczególnymi ćwiczeniami. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania na wszystkich ćwiczeniach wynosi 10.

Ocena w skali 0-5 obejmuje kolejne sprawozdania, gdzie 0 oznacza brak sprawozdania oddanego w wyznaczonym terminie, a 5 prawidłowe wypełnienie poszczególnych składowych sprawozdania. Maksymalna liczba punktów do zdobycia tej aktywności to 25.

Ocena w skali 0-5 obejmuje kolejne sprawdziany. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 15.

Zasady końcowej oceny laboratoriów w oparciu o zdobytą ilość punktów:

• 0-25 pkt ndst

• 26-31 pkt dst

• 32-36 pkt + dst

• 37-41 pkt db

• 42-46 pkt +db

• 47-50 pkt bdb

Zakres tematów:

1. Degradacja tłuszczów. Peroksydacja lipidów.

2. Działanie biocydów na organizm. Wpływ pestycydów na aktywność esterazową - badania in vitro. Cz.1.

3. Działanie biocydów na organizm. Wpływ pestycydów na aktywność esterazową - badania in vitro. Cz.2.

4. Oznaczanie potencjału antyoksydacyjnego ABTS w wybranych tkankach owadów poddanych działaniu metali. Cz. 1. Preparatyka zatrutych owadów i przygotowanie homogenatów do oznaczeń

5. Oznaczanie potencjału antyoksydacyjnego ABTS w wybranych tkankach owadów poddanych działaniu metali. Cz. 2. Wykonanie oznaczeń potencjału antyoksydacyjnego.

6. Ocena toksyczności metali ciężkich. Cz.1. Szybka ocena toksyczności kadmu z użyciem testu Rapidotoxkit.

7. Ocena toksyczności zanieczyszczeń metalami gleby z użyciem biotestu Phytotoxkit. Cz.1

8. Ocena toksyczności zanieczyszczeń r metalami gleby z użyciem biotestu Phytotoxkit. Cz.2.

9. Wpływ wybranych leków na kondycję fizyczną i metaboliczną (ruchliwość, częstość skurczów serca) u rozwielitki Daphnia magna.

10. Wykrywanie wybranych związków chemicznych w kosmetykach i środkach czystości.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia z aktywnym udziałem studentów wykonujących doświadczenia i obliczenia toksykologiczne. Planowanie i przeprowadzanie doświadczeń z wykorzystaniem stosownej aparatury pomiarowej i wspomagania komputerowego

Dyskusja nad problemem zgłoszonym przez studenta, jego analiza i wyszukanie rozwiązania, wskazanie piśmiennictwa i źródeł internetowych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Grażyna Wilczek 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.