Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia specjalizacyjna I w Katedrze Histologii i Embriologii Zwierząt 01-BT-S2-PSI018
Laboratorium (L) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 120
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Wróbel B., Zienkiewicz K., Smoliński D.J., Niedojadło J., Świdziński M. Podstawy mikroskopii elektronowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005.

2. Litwin J.A., Gajda M. Podstawy technik mikroskopowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Bagiński S. Technika mikroskopowa. PWN. 1965

2. Dykstra M.J. Biological electron microscopy. Theory, techniques and troubleshooting. Plenum Press, New York & London, 1992.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła umiejętności praktycznych

Na każdych zajęciach osoba prowadząca będzie oceniała umiejętności praktyczne studenta: umiejętność posługiwania się mikroskopem i mikrotomem, przygotowania noży szklanych, ocena jakości reakcji oraz preparatów wykonanych przez studenta, ocena umiejętności identyfikowania obserwowanych na preparatach struktur.

bdb – student przeprowadza obliczenia niezbędne do przygotowania odczynników chemicznych wykorzystywanych do przygotowania materiału biologicznego dla potrzeb mikroskopii, identyfikuje podstawowe techniki przygotowania tkanek zwierzęcych dla potrzeb mikroskopii (świetlnej, fluorescencyjnej i elektronowej), identyfikuje techniki analizy tkanek zwierzęcych, charakteryzuje różnorodne metody analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, stosuje podstawowe techniki przygotowania i analizy tkanek po opieką prowadzącego, przeprowadza obserwacje mikroskopowe przygotowanych przez siebie preparatów, dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

+ db - student przeprowadza obliczenia niezbędne do przygotowania odczynników chemicznych wykorzystywanych do przygotowania materiału biologicznego dla potrzeb mikroskopii, identyfikuje podstawowe techniki przygotowania tkanek zwierzęcych dla potrzeb mikroskopii (świetlnej, fluorescencyjnej i elektronowej), identyfikuje techniki analizy tkanek zwierzęcych, charakteryzuje różnorodne metody analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, stosuje większość podstawowych technik przygotowania i analizy tkanek po opieką prowadzącego, przeprowadza obserwacje mikroskopowe przygotowanych przez siebie preparatów, ma problemy z dyskutowaniem możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

db - student przeprowadza większość obliczeń niezbędnych do przygotowania odczynników chemicznych wykorzystywanych do przygotowania materiału biologicznego dla potrzeb mikroskopii, identyfikuje podstawowe techniki przygotowania tkanek zwierzęcych dla potrzeb mikroskopii (świetlnej, fluorescencyjnej i elektronowej), identyfikuje techniki analizy tkanek zwierzęcych, charakteryzuje różnorodne metody analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, stosuje jedynie najprostsze techniki przygotowania i analizy tkanek po opieką prowadzącego, przeprowadza obserwacje mikroskopowe przygotowanych przez siebie preparatów, nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

+ dst - student ma problemy z przeprowadzeniem obliczeń niezbędnych do przygotowania odczynników chemicznych wykorzystywanych do przygotowania materiału biologicznego dla potrzeb mikroskopii, identyfikuje nieliczne techniki przygotowania tkanek zwierzęcych dla potrzeb mikroskopii (świetlnej, fluorescencyjnej i elektronowej), identyfikuje liczne techniki analizy tkanek zwierzęcych, ma niewielkie problemy z charakterystyką metod analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, ma niewielkie problemy ze stosowaniem podstawowych techniki przygotowania i analizy tkanek po opieką prowadzącego, przeprowadza obserwacje mikroskopowe przygotowanych przez siebie preparatów tylko przy pomocy prowadzącego, nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

dst – student ma duże problemy z przeprowadzeniem obliczeń niezbędnych do przygotowania odczynników chemicznych wykorzystywanych do przygotowania materiału biologicznego dla potrzeb mikroskopii, identyfikuje nieliczne techniki przygotowania tkanek zwierzęcych dla potrzeb mikroskopii (świetlnej, fluorescencyjnej i elektronowej), identyfikuje nieliczne techniki analizy tkanek zwierzęcych, ma problemy z charakterystyką metod analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, ma problemy ze stosowaniem podstawowych techniki przygotowania i analizy tkanek po opieką prowadzącego, przeprowadza obserwacje mikroskopowe przygotowanych przez siebie preparatów tylko przy pomocy prowadzącego, nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych;

ndst - student nie przeprowadza obliczenia niezbędne do przygotowania odczynników chemicznych wykorzystywanych do przygotowania materiału biologicznego dla potrzeb mikroskopii, nie identyfikuje podstawowe techniki przygotowania tkanek zwierzęcych dla potrzeb mikroskopii (świetlnej, fluorescencyjnej i elektronowej), nie identyfikuje techniki analizy tkanek zwierzęcych, nie charakteryzuje nawet podstawowych metody analizy tkanek przy wykorzystaniu mikroskopu świetlnego, fluorescencyjnego oraz elektronowego, nie stosuje podstawowe techniki przygotowania i analizy tkanek po opieką prowadzącego, nie przeprowadza obserwacje mikroskopowe przygotowanych przez siebie preparatów, nie dyskutuje możliwości wykorzystania poznanych technik w biologii, biotechnologii i dziedzinach pokrewnych

Raporty z realizowanych tematów

Studenci przygotowują raporty w dwuosobowych zespołach.

Podstawowe wiadomości związane z tematyką każdych zajęć (podawane każdorazowo na zajęciach przez osobę prowadzącą zajęcia), które umożliwią sprawną umiejętność identyfikowania obserwowanych struktur, przeprowadzania przewidzianych reakcji/barwień oraz dyskutowania problematyki poruszanej przez prowadzącego: opis technik wykorzystywanych do przygotowania i analizy materiału, oczekiwane efekty. Po zajęciach prowadzący będzie oceniał przygotowane przez studentów raporty

bdb – student przygotowuje pełny raport z wyznaczonych zajęć, w którym zawiera poprawnie przeprowadzone obliczenia, charakterystykę wykorzystanych technik, wyniki obserwacji oraz wnioski i ich dyskusję w oparciu o dane literaturowe.

+ db – student przygotowuje pełny raport z wyznaczonych zajęć, w którym zawiera poprawnie przeprowadzone obliczenia, charakterystykę prawie wszystkich wykorzystanych technik, wyniki obserwacji oraz wnioski i ich dyskusję w oparciu o dane literaturowe.

db – student przygotowuje pełny raport z wyznaczonych zajęć, w którym zawiera poprawnie przeprowadzoną większość obliczeń, charakterystykę większości wykorzystanych technik, wyniki obserwacji oraz wnioski i ich dyskusję w oparciu o dane literaturowe.

+ dst – student przygotowuje raport z wyznaczonych zajęć, w którym zawiera poprawnie przeprowadzoną większość obliczeń, charakterystykę tylko podstawowych wykorzystanych technik, wyniki obserwacji oraz nieliczne wnioski jednak nie dyskutuje ich w oparciu o dane literaturowe.

dst – student przygotowuje raport z wyznaczonych zajęć, w którym zawiera poprawnie przeprowadzone nieliczne obliczenia, charakterystykę tylko podstawowych wykorzystanych technik, niepełne wyniki obserwacji oraz nieliczne wnioski jednak nie dyskutuje ich w oparciu o dane literaturowe

ndst – student nie przygotowuje raportu z wyznaczonych zajęć.

Raport końcowy

Na przedostatnich zajęciach studenci przygotowują raport końcowy w dwuosobowych zespołach, w których pracowali przez cały semestr podczas pracowni. Raport dotyczy wskazanego przez prowadzącego problemu badawczego.

Podstawowe obliczenia chemiczne, wiedza na temat zasad działania i budowy transmisyjnego mikroskopu elektronowego, technik przygotowania i analizy tkanek w mikroskopie świetlnym, fluorescencyjnym i elektronowym.

Po zajęciach prowadzący będzie oceniał przygotowane przez studentów raporty.

bdb – student przygotowuje pełny raport dotyczący wskazanego problemu badawczego, w którym zawiera poprawnie przeprowadzone obliczenia, charakterystykę wykorzystanych technik, wyniki obserwacji oraz wnioski i ich dyskusję w oparciu o dane literaturowe.

+ db – student przygotowuje pełny raport dotyczący wskazanego problemu badawczego,, w którym zawiera poprawnie przeprowadzone obliczenia, charakterystykę prawie wszystkich wykorzystanych technik, wyniki obserwacji oraz wnioski i ich dyskusję w oparciu o dane literaturowe.

db – student przygotowuje pełny raport dotyczący wskazanego problemu badawczego, w którym zawiera poprawnie przeprowadzoną większość obliczeń, charakterystykę większości wykorzystanych technik, wyniki obserwacji oraz wnioski i ich dyskusję w oparciu o dane literaturowe.

+ dst – student przygotowuje raport dotyczący wskazanego problemu badawczego, w którym zawiera poprawnie przeprowadzoną większość obliczeń, charakterystykę tylko podstawowych wykorzystanych technik, wyniki obserwacji oraz nieliczne wnioski jednak nie dyskutuje ich w oparciu o dane literaturowe.

dst – student przygotowuje raport dotyczący wskazanego problemu badawczego, w którym zawiera poprawnie przeprowadzone nieliczne obliczenia, charakterystykę tylko podstawowych wykorzystanych technik, niepełne wyniki obserwacji oraz nieliczne wnioski jednak nie dyskutuje ich w oparciu o dane literaturowe

ndst – student nie przygotowuje raportu dotyczący wskazanego problemu badawczego.

Zakres tematów:

I Organizowanie pracowni

1. omówienie programu pracowni, warunków zaliczenia oraz przepisów BHP

2. omówienie technik mikroskopii transmisyjnej

3. przygotowywanie podstawowych odczynników wykorzystywanych

w mikroskopii świetlnej i elektronowej oraz szkła laboratoryjnego

II Metodyka badań w mikroskopie świetlnym i transmisyjnym mikroskopie elektronowym.

1. pobieranie materiału do badań-utrwalanie w 2,5% glutaraldehydzie

2. odwadnianie i przepajanie materiału

3. oklejanie noży szklanych

4. zatapianie materiału w żywicy epoksydowej i w żywicy akrylowej

5. trymowanie bloczków

6. kontrastowanie

7. krojenie bloczków eponowych i akrylowych na ultramikrotomie

8. barwienie skrawków eponowych błękitem metylenowym

9. reakcje histochemiczne na skrawkach eponowych - Sudan czarny, reakcja PAS, błękit bromofenolowy

10. analiza materiału w mikroskopie elektronowym transmisyjnym oraz omówienie metod obrabiania dokumentacji badań, analiza elektronogramów

11. analiza tkanek nie utrwalanych chemicznie – wykorzystanie kriostatu – krojenie, naklejanie skrawków, wybrane barwienia.

III Metodyka badań fluorescencyjnych

1. teoretyczne omówienie metod fluorescencyjnych,

2. wybrane metody fluorescencyjne.

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie modułu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Izabela Poprawa 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.