Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia licencjacka I Katedry Fizjologii Zwierząt i Ekotoksykologii 01-BI-S1-PLI05.6
Laboratorium (L) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

- Schmidt-Nielsen K. 2008. Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

- Do prezentacji: oryginalne artykuły naukowe oraz prace przeglądowe wskazane przez prowadzących dotyczące opracowywanych tematów prac licencjackich, w tym anglojęzyczne.

Literatura uzupełniająca:

- Dostępne podręczniki fizjologii człowieka i fizjologii żywienia (np.

Traczyk W.Z., Trzebski A. 2004, Fizjologia człowieka, PZWL, Warszawa; Ganong W.F. 2007, Fizjologia, PZWL, Warszawa;

Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red) 2008, Żywienie człowieka, PWN, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny:

Ocenie podlega poprawność merytoryczna przygotowywanych materiałów oraz sposoby jego przedstawienia, dotyczy to także prezentacji zakresu opracowania swojej pracy licencjackiej i czytelnego konspektu do tejże.

ocena bdb – brak błędów merytorycznych w prezentacji, logiczne i zrozumiałe formy przedstawiania wyników własnej pracy, ciekawa forma graficzna i dokumentacyjna, wykazanie się teoretyczną znajomością podejmowanej tematyki i umiejętnością jej zaprezentowania w sposób prosty i zrozumiały dla słuchacza.

ocena db – zagadnienie zostało przygotowane w znacznej części poprawnie jednak z pojawiającymi się niedociągnięciami i błędami merytorycznymi. Odpowiedzi na pytania zadawane po prezentacji świadczą o znajomości omawianego tematu i dobrym wykorzystaniu piśmiennictwa. Konspekt pracy omówiony poprawnie z nielicznymi niedomówieniami.

ocena dst – zagadnienie zostało opracowane pobieżnie, i nie pozwala jednoznacznie pozytywnie ocenić całokształtu pracy licencjata. Sporo błędów merytorycznych świadczących o niedopracowaniu zagadnień, które zalecono do przygotowania. Niedosyt opracowań piśmiennictwa zabezpieczający postęp w przygotowaniu pracy.

ocena ndst – zagadnienie zostało przedstawione skrajnie pobieżnie i nie zapełnia nawet 50% wymogów przy licznych błędach merytorycznych i złej interpretacji faktów lub doborze nieadekwatnego piśmiennictwa. Dialog ze studentem wykazuje również szereg braków merytorycznych w podstawowej wiedzy niezbędnej dla opracowania wybranego tematu pracy, student nie potrafi bowiem odpowiedzieć na większość zadawanych pytań.

Przebieg procesu weryfikacji:

student oceniany jest w trakcie pracy i prowadzonej z nim dyskusji.

Zakres tematów:

Podane niżej treści zajęć nie odpowiadają bezpośrednio jednostkom zajęciowym, które obejmują: zajęcia doskonalące w poznawaniu metod poznania funkcji organizmu w aspekcie porównawczym i opracowywanie dokumentacji do własnej pracy licencjackiej. Poznanie form i technik przygotowywania się do właściwego opracowania tematyki pracy, począwszy od nakreślenia adekwatnego planu pracy, sposobów efektywnego opracowania informacji zawartych w różnego typu materiałach źródłowych, nauki dokumentowania szczegółowych informacji w sposób syntetyczny i umożliwiający szybkie skorzystanie z zapisków źródłowych z wykorzystaniem technik bazodanowych. Poznanie sposobów opracowywania wyników naukowych ich krytycznej analizy i umiejętnego wyciągania wniosków. Sposobów wykorzystania multimediów do prezentacji własnych wyników, np. w postaci postera, przygotowanego w formie elektronicznej i dyskutowanego podczas zajęć grupowych. Ćwiczenie opracowywania prawidłowego zapisu materiałów źródłowych, wykonywania kwerend materiałów źródłowych i dokonywania syntetycznych opracowań na ich podstawie. Dyskutowanie z opiekunem pracy kolejnych etapów przygotowania swojej pracy licencjackiej i dokumentowanie efektów własnej pracy w tym zakresie.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium:

- ćwiczenie metod stosowanych w danej jednostce organizacyjnej;

- prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych ćwiczeń;

- opanowanie zasad pracy w laboratorium, sposobu prowadzenia dokumentacji i sporządzania raportów;

- ćwiczenie umiejętności pracy w terenie – pozyskanie materiału biologicznego, sporządzanie dokumentacji fotograficznej i notatek, wykonywanie pomiarów (opcjonalnie);

- ćwiczenie umiejętności prowadzenia hodowli (opcjonalnie);

- kwerendy piśmiennictwa;

- przygotowanie planu pracy licencjackiej.

Konsultacje:

- rozmowa na temat treści oraz sposobu przygotowania planu pracy licencjackiej;

- weryfikacja materiałów źródłowych zgromadzonych przez studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mirosław Nakonieczny 6/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.