Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy i metodyka nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 12-PE-WIP-N1-4PNWF
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Demel M., Skład A. : Teoria wychowania fizycznego

Gniewkowski W., Wlaźnik K. : Wychowanie fizyczne

Przewęda R. : Rozwój somatyczny i motoryczny

Sulisz S. : Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym

Strzyżewski S. : Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej

Bondarowicz M. : Zabawy w grach sportowych

Grabowski H. : Teoria fizycznej edukacji

Trześniowski R. : Zabawy i gry ruchowe

Czasopisma: Kultura fizyczna, Wychowanie fizyczne i zdrowotne, Lider

Efekty uczenia się:

student zna podstawowe pojęcia i potrafi w praktyczny sposób przeprowadzić różnego rodzaju lekcje w-f.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium pisemne obejmuje zagadnienia z zakresu tematyki opisanej w merytorycznych treściach zajęć. Studenci otrzymają 5 pytań z losowo wybranych obszarów tematycznych. Udzielając odpowiedzi student powinien wykazać się podstawową wiedzą merytoryczną, umiejętnym operowaniem treściami, wskazującym na zrozumienie prezentowanych zagadnień

Wyczerpująca odpowiedź na 5 pytań ocena bdb

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 5 ocena dobry plus

Wyczerpująca odpowiedź na 4 pytania ocena dobry

Wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczny plus

Mniej wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania ocena dostateczna

Odpowiedź na mniej niż 3 pytania ocena niedostateczna

Zakres tematów:

1. Zasady dydaktyczne w wychowaniu fizycznym

2. Metody prowadzenia zajęć w wychowania fizycznego

3. Formy organizacyjne w wychowaniu fizycznym

4. Lekcja wychowania fizycznego, zasady budowy lekcji

5. Toki lekcyjne w poszczególnych typach lekcji. Tok zajęć ruchowych w przedszkolu

6. Organizacyjne formy pracy w zakresie wychowania fizycznego w przedszkolu

7. Czynności nauczyciela

8. Miejsce wychowania fizycznego w programie wychowania w przedszkolu i szkole

9. Przygotowanie nauczyciela do lekcji – program w.f a plan pracy(rozkład materiału).

Konspekt lekcji wychowania fizycznego

10. Kształtowanie sprawności morfo-funkcjonalne: ćwiczenia wzmacniające układ kostno-

Więzadłowy, ruchomość stawów oraz stymulujące funkcjonowanie układu krążeniowo –

Oddechowego

11. Kształtowanie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej

12. Umiejętności rekreacyjno-sportowe: zabawy ruchowe, tańce, mini gry sportowe,

gimnastyka, lekkoatletyka

13. Hospitacje lekcji wychowania fizycznego, projekcja filmów oraz hospitacja lekcji

pokazowej

Metody dydaktyczne:

pokaz, scenariusz zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Szurmik 19/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)