Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka nauczania wychowania fizycznego dzieci w wieku wczesnoszkolnym 12-PE-ZTP-N2-4MNWFD
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Bąk D.-Gry i zabawy w szkole dla dzieci 6-10lat. Pracownia Pedagog. I Wyd., W-wa 2002

2. Bielski J.-Podstawowe problemy wychowania fizycznego. Wyd. IMPULS,

3. Kołodziej J.M.-Wybrane lekcje w.f. w nauczaniu początk. Wyd. „Fosze”, Rzeszów 1998

4. Owczarek S.-Gimnastyka przedszkolaka. WSiP, W-wa 2007

5. Wlaźnik K.-Gry i zabawy ruchowe dla dzieci 6-10 lat. Kształcenie zintegrowane. Przewodnik

metodyczny. Wyd. JUKA 1996

Efekty uczenia się:

Nauka projektowania działań praktycznych (program w.f., plan pracy, konspekty lekcji w.f.) oraz wdrożenie do samodzielnego prowadzenia zajęć z tego przedmiotu. Animacja pracy nad własnym rozwojem oraz rozwojem uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych

Metody i kryteria oceniania:

Student zobowiązany jest do:

-samodzielnego przygotowania konspektu lekcji z wybranego typu lekcji wychowania

fizycznego

-zaprezentowanie zabawy ruchowej

Ocenie podlega zakres przygotowania i sposób prezentacji

Student realizuje prezentację indywidualnie w czasie 6-10 minut. Ocena ustalana jest po realizacji wszystkich prezentacji w grupie. Konspekt lekcji i prezentacja zabawy oceniane są odrębnie.

Zakres tematów:

1.Poznanie terminologii używanej w pedagogice i kulturze fizycznej na poziomie rozszerzonym.

2.Współczesne kierunki rozwoju pedagogiki oraz kultury fizycznej. Zapoznanie się ze specyfiką przedmiotową i metodologiczną.

3.Teoria i metodyka prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w przedszkolu i wychowaniu wczesnoszkolnym.

4.Pogłębienie wiedzy z zakresu rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym.

5.Uporządkowanie wiedzy na temat zasad, norm etycznych oraz etyki zawodowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Tomasz Szurmik 43/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)