Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoretyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju 12-PE-WD-N2-2TPW
Wykład (W) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 5
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

H.Borzyszkowa (2002), Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w środowisku społecznym [W:] D.Lotz, K.Wenty, W.Zeidler (red.) Diagnoza dla osób niepełnosprawnych, Agencja Wydawnicza Kwadra, Szczecin.

J.Cieszyńska, M.Korendo (2008), Wczesna interwencja terapeutyczna. Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.

H.Cudak (2000), Funkcjonowanie rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiczne TWP, Warszawa.

M.Czub (2003), Znaczenie wczesnych więzi społecznych dla rozwoju emocjonalnego dziecka, „Forum Oświatowe” t.2.

Cytowska B., Winczura B. (2000), Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Warszawa

L.Eliot (2003), Co tam się dzieje?

Kielin J.(2011), Jak pracować z rodzicami dziecka upośledzonego, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Maas V.F. (2007), Integracja sensoryczna a neuronauka – od narodzin do starości, Fundacja Innowacja i Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna,

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania rodziny z małym dzieckiem niepełnosprawnym oraz zachodzących w niej relacjach społecznych, prawidłowo wskazuje odpowiedni dla danej rodziny systemy wsparcia instytucjonalnego i poza instytucjonalnego

zna teorie na temat wychowania i uczenia się dziecka w wieku od 0 do 6 roku życia o niezaburzonym i zaburzonym rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych i rewalidacyjnych. Z zakresu umiejętności student ma praktyczne umiejętności poszukiwania twórczych metod pracy z rodziną z małym dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością z wykorzystaniem indywidualnych zasobów rodziny

Metody i kryteria oceniania:

Student prezentuje usystematyzowaną wiedzę z zakresu podstawowych pojęć z zakresu wczesnego wspomagania - zaliczenie pisemnego kolokwium

Zakres tematów:

• Charakterystyka teoretycznego modelu wczesnej interwencji

• Wczesna interwencja w Polsce – charakterystyka podstawowych terminów oraz form organizacyjnych

• Charakterystyka działań profilaktycznych prowadzonych w ramach wczesnej interwencji – interdyscyplinarność oddziaływań

• Specyfika funkcjonowania rodziny z małym dzieckiem z zaburzeniami w rozwoju

• Przykłady rozwiązań z zakresu wczesnej interwencji i profilaktyki na świecie.

Metody dydaktyczne:

Wykład teoretycznych zagadnień z wykorzystaniem metod audiowizualnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sylwia Wrona 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)