Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hospitacja instytucji opiekuńczo-wychowawczych 12-PE-OT-N2-HIO
Ćwiczenia (C) semestr zimowy 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) Górnicka B.: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej - wybrane zagadnienia. Podręcznik akademicki. Uniwersytet Opolski, Opole 2016.

2) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593)

3) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887)

4) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1459)

Metody i kryteria oceniania:

PROJEKT

• Wykonanie grupowego projektu dotyczącego potrzebnych zmian w poznanych instytucjach (mogą to być instytucje poznane w czasie praktyk, wolontariatu itp.).

• Ocena umiejętności: a. dostrzeżenia nieprawidłowości lub nieefektywności w działaniu instytucji, b. zaproponowania zmian zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem i międzynarodowymi standardami, c. umiejętność przedstawienia projektu w formie pisemnej w sposób zrozumiały, przejrzysty i poprawny językowo.

PREZENTACJA

• Przedstawienie przez studentów efektów grupowej pracy.

• Wszystkie osoby w grupie powinny aktywnie uczestniczyć w prezentacji, przestrzegać zasad skutecznej komunikacji oraz przedstawić w zwięzłej opis placówki, obszaru wymagającego zmian i projektu tych zmian. W prezentacji można wykorzystywać materiał poglądowy, jeśli ma on wpływ na jakość przekazywanych treści.

Zakres tematów:

1. Standardy opieki w Polsce i na świecie

2. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Boromeuszek w Cieszynie

3. Ośrodek Leczenia Uzależnień „Nadzieja” w Bielsku-Białej

4. Wspólnota Cenacolo w Jastrzębiu Zdroju

5. Projekty zmian

Metody dydaktyczne:

warsztatowa, projektowa, wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Aleksandra Gancarz 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.