Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

WYKŁAD SPECJALISTYCZNY - PHYSICO-CHEMICAL INVESTIGATIONS OF IONIC LIQUIDS IN TERMS OF THEIR PRACTICAL APPLICATIONS 0310-CH-S3-PILPA
Wykład (W) rozliczenie roczne 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 8
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1.) Wybrane rozdziały z następujących pozycji:

A.) P. Wasserscheid, T. Welton, T. (Eds.): Ionic liquids in synthesis. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim (2008)

B.) A. Kokorin (Ed.), Ionic liquids: theory, properties, new approaches. InTech-Open Access Company. http://www.intechopen.com/books/ionic-liquids-theory-properties-new-approaches, Published by InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, First published February, 2011

C.) J. Kadokawa, J. (Ed.) Ionic Liquids – New Aspects For The Future. InTech-Open Access Company. http://www.intechopen.com/books/ionic-liquids-new-aspects-for-the-future, Published by InTech, Janeza Trdine 9, 51000 Rijeka, Croatia, First published January 2013

2.) Rogers, R.D., Seddon, K.R.: Ionic liquids - solvents of the future? Science 302, 792-793 (2003)

3.) G. Laus, G. Bentivoglio, H. Schottenberger, V. Kahlenberg, H. Kopacka, T. Röder, H. Sixta, Ionic Liquids: Current Developments, Potential and Drawbacks for Industrial Applications, Lenzinger Berichte, 84, 71-85 (2005)

4.) H. Ohno, Funtional design of Ionic Liquids,

Bull. Chem. Soc. Jpn., 79, 1665–1680 (2006)

oraz inne artykuły specjalistyczne dotyczące omawianych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

dyskusja; oceniana jest odpowiedź na zadane pytania 3-5

Zakres tematów:

Rozważane są następujące zagadnienia:

1) Ogólna charakterystyka cieczy jonowych ze względu na budowę.

2) Właściwości cieczy jonowych, które odróżniają je od typowych rozpuszczalników molekularnych.

3) Barwa cieczy jonowych.

4) Przykłady najbardziej typowych kationów i anionów cieczy jonowych.

5) Synteza cieczy jonowych.

6) Ciecze jonowe 1, 2, lub 3 generacji.

7) Pierwsze ciecze jonowe. Generacje cieczy jonowych.

8) Elementy w budowie cieczy jonowych powodujące, że ich zakres ciekłości został znacznie obniżony w stosunku do typowych soli.

9) Znaczenie terminu „projektowalność cieczy jonowych” (tunability)

10) Od czego zależy rozpuszczalność cieczy jonowych w wodzie i innych rozpuszczalnikach.

11) Od czego zależy trwałość cieczy jonowych w sensie stabilności względem hydrolizy oraz działania wysokich temperatur?

12) Ciecze jonowe protonowe od aprotonowe?

13) Ciecze jonowe jako ośrodki anizotropowe. Wpływ obecności „polarnych domen” w cieczach jonowych na stabilizację nanocząstek.

14) Parametry Kamleta-Tafta i ich wyznaczanie.

15) Związek pomiędzy lepkością i przewodnictwem molowym cieczy jonowych i ich praktyczne wykorzystanie.

16) Stabilność elektrochemiczna cieczy jonowych. Wymagania wobec cieczy jonowych wykorzystywanych jako rozpuszczalniki w reakcjach elektroosadzania.

17) Wpływ zanieczyszczeń na parametry fizykochemiczne cieczy jonowych.

18) Przykłady zastosowań cieczy jonowych, w miejsce rozpuszczalników molekularnych.

19) Toksyczność cieczy jonowych.

20) Które z zasad zielonej chemii spełniają ciecze jonowe.

21) Otrzymywanie protonowych cieczy jonowych.

22) Lotność/palność cieczy jonowych..

23) Cechy cieczy jonowych, które mogą ograniczać ich zastosowania.

24.) Ciecze jonowe jako elektrolity

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Monika Geppert-Rybczyńska 18/1000 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.