Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Moduł do wyboru II - Trening kompetencji społecznych osób niepełnosprawnych intelektualnie 06-PC-S1-59
Ćwiczenia (C) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Jarmuż, S., Witkowski, T. Podręcznik trenera. Praktyka prowadzenia szkoleń. Wrocław 2014

Łaguna, M. Szkolenia. Jak je prowadzić, by…. Gdańsk 2004.

Meder, J. Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Warszawa 1996.

Rae, L. Efektywne szkolenia. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich. Kraków 2006.

Rae, L. Planowanie i projektowanie szkoleń. Kraków 2006.

Silberman, M. Metody aktywizujące w szkoleniach. Kraków2006.

Urban, M. Niekonwencjonalne metody szkoleniowe, czyli jak uatrakcyjnić zajęcia. Gdańsk 2010

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ta jest średnią arytmetyczną za wszystkie elementy wchodzące w skład ćwiczeń ( obecność, aktywność, projekt). Wliczane są do oceny końcowej modułu uzyskane przez studentów oceny niedostateczne.

Zakres tematów:

1.Trening umiejętności społecznych w specyfice uczenia osób dorosłych.

2.Procesy grupowe i praca w grupie.

3.Metody pracy trenera umiejętności społecznych.

4.Techniki i metody aktywne w warsztacie trenera umiejętności społecznych.

5.Specyfika pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

6.Trening umiejętności społecznych osób niepełnosprawnych i jego rodzaje.

7.Kompetencje interpersonalne w pracy trenera, sposoby ich nabywania: asertywność, radzenie sobie ze stresem, tolerancja, kreatywność, komunikatywność.

8.Komunikacja otwarta: werbalna i niewerbalna, prowadzenie rozmowy (m.in. parafrazowanie, odzwierciedlenie uczuć, klaryfikacja).

9.Komunikacja i postawa asertywna. Radzenie sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi.

10.Trening umiejętności społecznych w rehabilitacji zaburzeń psychicznych (trening w zakresie wyglądu zewnętrznego, trening kulinarny i techniczny).

11.Trening anty dyskryminacyjny – procesy etykietowania i stygmatyzacji społecznej. 12.Trening rozumienia emocji i empatii.

Metody dydaktyczne:

Metody podające, problemowe i praktyczne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Danuta Krzywoń 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.