Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie projektem socjalnym 05-SP-N2-ZPS
Warsztat (Wr) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Cini M. Unia Europejska organizacja i funkcjonowanie. Warszawa 2007;

• Grossie T. Polityka regionalna Unii Europejskiej. Warszawa 2004;

• Grosse T. Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej. Warszawa 2004;

• Kierzkowski T [red] Fundusze Strukturalne Unii Europej-skiej. Warszawa 2005;

• Sanetra W. Europeizacja Polskiego Prawa Pracy. Warszawa 2004;

• Gliński P. Lewenstein B. Siciński A. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalna w jednoczącej się Europie. Warszawa 2004;

• Gliński P. Style działania organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego? Warszawa 2006;

• J. Wódz, K. Wódz, Lokalny kapitał społeczno-kulturowy i lokalni liderzy zmian, [w:] M.S. Szczepański [red.] Kapitał społeczno-kulturowy a rozwój lokalny i regionalny, Tychy 2000

• M. Granata, Organizacje pozarządowe w Polsce, Warszawa 2000

• M. Golinowska, D. Głogosz [red.] Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, Warszawa 1999

• Zasady, programy i formy współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, Warszawa 1998

• G. Skąpska [red.] Opiekuńczość czy solidarność? Obywatelskie formy współpracy z władzami lokalnymi oraz pomocy społecznej, Kraków 1998

• C. DeRobertis, H. Pascal, Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Katowice 1999

• K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998;

• A. Niesporek, Siła i słabość społeczeństwa obywatel-skiego w Polsce, [w:] K. Wódz [red.] Negocjowana de-mokracja, czyli europejskie governance po polsku, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007;

• Długosz D., Wygnański J.J. Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. Warszawa 2005;

• Hausner J. Marody M. Rutkowski J. Wilkin J. Wojtyna A. Zirk-Sadowski M. Polski Talk Show: Dialog społeczny a integracja europejska. Kraków 2001;

• Rymsza M. [Red] Trzeci sektor. Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego. Nr 1-9 Warszawa 2004-2007;

Metody i kryteria oceniania:

Projekt zespołowy – opracowanie i prezentacja środowiskowego projektu socjalnego w oparciu o diagnozę wybranych czynników społecznych określonej społeczności lokalnej;

Zakres tematów:

• podstawowe definicje i pojęcia z zakresu metodyki tworzenia projektów socjalnych;

• struktura projektu socjalnego;

• Znaczenie diagnozy zasobów potrzeb i problemów społecznych dla poprawnego projektowania i realizacji działań projektowych;

• współpraca międzysektorowa i partycypacja mieszkańców jako elementy niezbędne procesu projektowego;

Metody dydaktyczne:

konwersatorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Witold Mandrysz 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.