Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw 05-BM-N1-SBNM14
Wykład (W) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. Cziomer E., Zyblikiewicz L.W., Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2005.

2. Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

3. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

4. Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

5. Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

6. Bieleń S., Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2006.

7. Cziomer E., Polityka zagraniczna Niemiec, Warszawa 2005.

8. Marszałek-Kawa J., Azjatyckie strategie bezpieczeństwa, Toruń 2013.

9. Cebul K., Rudkowski A., Międzynarodowe i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa, CeDeWu 2015.

10. Kobza P., Układy regionalne w systemie zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, ASPRA-JR 2005.

11. Kostecki W., Strach i potęga, Poltext 2012.

12. Dybczyński A., Sojusze międzynarodowe, SCHOLAR 2014.

13. Wiśniewski Janusz, Żodź-Kuźnia Katarzyna, Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

14. Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, PWN 2012.

15. Waśko-Owsiejczuk E., Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Avalon 2014.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin:

1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.

2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

Egzamin pisemny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną zarówno w ramach wykładów, jak i ćwiczeń.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 20.

Egzamin składa się z pięciu pytań otwartych.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Egzamin przeprowadzany w formie pisemnej. Zawiera pięć pytań opisowych. W związku z tym, egzaminator nie wyznacza minimalnej objętości pracy.

Czas trwania egzaminu: 60 minut. Czas egzaminu liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

* II termin egzaminu, zgodnie z ustaleniami między prowadzącym a studentami, może mieć również formę ustną. Kryteria oceny pozostają wówczas identyczne jak w przypadku egzaminu pisemnego (5 pytań otwartych, ta sama punktacja).

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Stanów Zjednoczonych, cz. 1.

2. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Stanów Zjednoczonych, cz. 2.

3. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Stanów Zjednoczonych, cz. 3.

4. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Francji, cz. 1.

5. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Francji, cz. 2.

6. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Francji, cz. 3.

7. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Rosji, cz. 1.

8. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Rosji, cz. 2.

9. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Rosji, cz. 3.

10. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Chin.

11. Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Indii.

12. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Niemiec.

13. Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Wielkiej Brytanii.

14. Strategie Sojuszu Północnoatlantyckiego, cz. 1.

15. Strategie Sojuszu Północnoatlantyckiego, cz. 2.

Metody dydaktyczne:

Metoda podająca

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Miron Lakomy 33/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.