Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika I 05-KO-S1-08
Ćwiczenia (C) semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: http://www.krzysztofwieczorek.pl/informacje.htm
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Podstawowa:

Stanosz B., Ćwiczenia z logiki. Warszawa, 1998.

Tokarz M., Wykłady z logiki. Tychy, 1998.

Wieczorek K., Wprowadzenie do logiki dla studentów wszystkich kierunków. Warszawa, 2005.

Uzupełniająca:

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna. Warszawa 1975.

Hołówka T., Kultura logiczna w przykładach. Warszawa, 2005.

Marciszewski W. (red.), Mała encyklopedia logiki. Ossolineum, 1988.

Przybyłowski J., Logika z ogólną metodologią nauk. Gdańsk, 1997.

Stanosz B., Wprowadzenie do logiki formalnej. Podręcznik dla humanistów, Warszawa, 2005.

Tokarz M., Ćwiczenia z wnioskowania i argumentacji. Tychy, 2006.

Tokarz M., Elementy pragmatyki logicznej. Warszawa, 1993.

Ziembiński Z., Logika praktyczna. Warszawa, 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Pisemne sprawdziany na ćwiczeniach.

Podczas semestru przewidziane są dwa lub trzy kolokwia sprawdzające opanowanie przez studentów poszczególnych partii materiału.

Ocena aktywności podczas ćwiczeń

Podczas ćwiczeń studenci mają możliwość samodzielnego rozwiązywania przykładów na tablicy, dyskutowania poprawności rozwiązań podawanych przez innych itp. Aktywność ta jest oceniana przez osobę prowadzącą zajęcia.

Zakres tematów:

1. Wstęp do logiki: przedmiot i działy logiki.

2. Klasyczny rachunek zdań (KRZ): spójniki logiczne, logiczne schematy zdań, tabelki zero-jedynkowe, wynikanie logiczne.

3. Rachunek zbiorów: związki między zbiorami, działania na zbiorach, prawa rachunku zbiorów.

4. Sylogistyka: zdania kategoryczne, budowa sylogizmu, poprawność sylogizmów.

5. Nazwy i definicje: klasyfikacja nazw, stosunki zakresowe między nazwami, rodzaje definicji, poprawność definicji, tworzenie definicji.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, dyskusja.

Opis pracy własnej studenta: lektura uzupełniająca, samodzielne rozwiązywanie zadań.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Wieczorek 25/25 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Krzysztof Wieczorek 18/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.